Zeteváralján találkoztak a református tanintézmények és romániai egyházkerületek vezetői

Közel hétezer iskolás tanul református oktatási intézményben, derült ki a református tanintézmények vezetőinek február 16–17. között tartott találkozóján Zeteváralján, amelyen a református oktatás évének iskolai programjairól is szó esett.

Kató Béla erdélyi református püspök a találkozót bevezető áhítatában elmondta, hogy az elmúlt 10 évben látványosan megerősödtek a református oktatási intézmények, a felhalmozódott erőből pedig a következő időszakban is lehet táplálkozni. Elhangzott ugyanakkor, hogy a gyerekek tanítása mellett az oktatókat is meg kell becsülni, hiszen rajtuk keresztül formálódik a jövő.

Kató Béla erdélyi református püspök a református iskolákban történt fejlesztésekről adott számot. 📸 Kiss Gábor

Az első napon az egyes iskolák igazgatói és iskolalelkészei adtak számot az elmúlt időszakról, diáklétszámról, és vázolták fel jövőbeli terveiket. Török Zoltán, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója elmondta, hogy szeptembertől nőni fog a kollégiumban tanuló diákok létszáma, hiszen jóváhagyták egy második előkészítő osztály elindítását. Ugyanakkor kilencedik osztálytól a humán mellett társadalomtudományi osztályba is lehet iratkozni, amely egész Kolozs megyében nincs a magyar oktatást kínáló iskolák palettáján. A kollégium óvodásai hamarosan a Farkas utcában felújított épületben tanulhatnak négy csoportban.

Tőkés Zsolt, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója szintén az iskola jó helyzetéről számolt be: a több mint 800 diáknak óvodától 12. osztályig van lehetősége tanulni. A székely városban zajlik az EREK legnagyobb beruházása: az önkormányzattól bérbe vett területen épül fel egy tornacsarnok, valamint az iskola elemi osztályainak és óvodájának helyet adó épület. Ennek a területnek a szomszédságában vásárolta meg az egyházkerület a székelyudvarhelyi Európa Hotel épületét, amely átalakítva a Református Diákotthon Alapítványé lesz. Emellett az EREK támogatásával hamarosan vakiskola kezdheti el a működését, az itt tanuló diákokat negyedik osztálytól a kollégium szintén szeretné befogadni.

Nagymértékű beruházásokat végez az egyházkerület Székelyudvarhelyen

Szőcs Ildikó, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatójának beszámolójából kiderült, hogy az 515 diákjuk többsége a dél-erdélyi szórványból érkezik, de székely tanuló is van köztük. A 2014-ben európai uniós pályázatból felújított iskola a reál osztályon kívül tanító-óvóképző, kisdedóvóképző, valamint turisztika-közélelmezés szakon biztosít lehetőséget a tanulásra, utóbbi szakhoz egy tankonyha is rendelkezésre áll. A kollégiumban 3 óvodai csoport működik, hamarosan a bölcsődét is be fogják indítani. Az iskola melletti régi püspökségi és tanári lakásokat éppen felújítják, az egyházkerület pedig azt szeretné, hogy a jövőben a kollégium diákjainak hasznára legyenek.

Vörös Alpár, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum igazgatója arról számolt be, hogy a 4 éve felújított iskola és az újonnan épített szárny vonzereje miatt több elemi osztályt kellett indítani, mint amennyit az épület képes befogadni. A valamikori református leánygimnázium utódja volt az első olyan intézmény, amely együttműködési szerződést kötött az Erdélyi Református Egyházkerülettel, ennek eredményeképpen lett Papp Hunor az iskola lelkésze.

Áldásos az iskolalelkészek tevékenysége. 📸 Kiss Gábor

Farkas Ferenc, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatója szerint az iskola Székelyföld protestáns csodája. A kollégium oda jutott, hogy jelenlegi termei már nem elegek, bővíteni kellett az iskola területét, hamarosan az elemi osztályoknak helyet adó épületrész és tornacsarnok is várja a diákokat. A kézdivásárhelyi iskola Csiha Kálmán püspök nevét veheti fel a tanév végén.

Hibrid rendszerben tartottak igazgatótanácsi ülést

Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója arról számolt be, hogy az utóbbi 5 évben jó kapcsolat volt az épületben működő Marosvásárhelyi Református Kollégiummal. Az intézmény az egyházkerülettel kötött együttműködési szerződés értelmében iskolalelkészt is foglalkoztat Csenteri Levente meggyesfalvi lelkipásztor személyében. Az iskola épülete jelenleg felújítás alatt áll, emiatt az elemi osztályok egy város szélén levő épületben működnek. Marosvásárhely és környéke 4 református egyházmegyét foglal magában, ezért sokkal több iskolára lenne szükség, mint a jelenlegi három magyar intézmény két épülete. Benedek Zsolt kollégiumigazgató hozzátette: a jövőben természettudományi osztályt indítanának a kollégiumban. Kató Béla püspök elmondta, hogy az elemi osztályok számára vásárolta meg az egyházkerület a marosvásárhelyi főtér közelében levő régi zsidó iskola épületét, ahol 15 osztály fog otthonra lelni. Hamarosan Marosvásárhelyen is beindul a szakoktatás, a Sapientia marosvásárhelyi campusán épül fel egy modern szakiskola, ahol az egyetemen tanulható szakokat gyakorolhatják majd a diákok. Őszre készül el a Kistemplom közelében az óvoda-bölcsőde, amelynek óvodai csoportjai a kollégium keretében fognak működni. A legnagyobb kihívást a tornakert kialakítása jelenti, ugyanis a területnek csak bizonyos részeit szolgáltatták vissza.

Berekméri Annamária, a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium igazgatója szintén az intézmény keresettségét emelte ki, annak ellenére, hogy éppen több helyszínen működik a felújítási munkálatok miatt. Bár a Mikó kollégium épületét – amely szimbolikájában is sokat jelentett – elvették az egyháztól, apránként lettek újabb helyszínei a református oktatásnak Sepsiszentgyörgyön. Itt is elindítják a szakoktatást, az Árkosi úton ugyanazon a telken kap majd helyet az épülete, ahova a magyarhermányi orgonagyár is költözik. A gyárban elvégezhető szakmákat fogják az iskolában is tanítani, a gyár maga pedig a gyakorlatok helyszíne is lesz.

Bustya János, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója a szervezet létrehozását említette hozzászólásában, amelynek az volt a feladata, hogy célt, küldetést fogalmazzon meg az induló református oktatási intézmények számára. Az iskolák azóta felnőttek, nincs szükség állandó beavatkozásra és felügyeletre, az intézet ezért megmarad biztos háttérnek, akitől tanácsot lehet kérni.

Póti Eduárd János, a Szatmárnémeti Református Kollégium igazgatója is egy dinamikusan fejlődő intézményt mutatott be. A gimnáziumi osztályokban indították el a gazdasági szakértői képzést, amelynek akkreditálása idénre várható. Beszámolt arról is, hogy a környező kisebb települések iskolái bezárnak, és mindenki a városi iskolákban szeretne továbbtanulni, így Szatmárnémeti környékét 3 városi iskola látja el. A kollégium infrastruktúrája jelenleg fejlesztés alatt áll, hamarosan új szárnyat kaphat az épület.

Módi Kinga, a Lorántffy Zsuzsanna Református Teológiai Líceum újonnan kinevezett igazgatója jó tanári közösségről számolt be, akikkel az intézményben szeretnék megerősíteni a lelkiséget, de hangsúlyt fektetnek a nyelvi osztályokra és a zeneoktatásra is. Kiemelte, hogy sok nehéz családi helyzetből érkező gyerek tanul a nagyváradi líceumban, nekik próbálnak szeretetteljes környezetet teremteni.

Minden református kollégium és iskola igazgatója és iskolalelkésze jelen volt a találkozón. 📸 Kiss Gábor

Csűry István királyhágómelléki püspök elmondta, hogy bár vannak előrelépések mind infrastruktúra, mind oktatás szintjén, Nagyváradon feszült a helyzet a református egyház és a megyei és városi önkormányzat között. Utóbbiak nem sok szeretetet tanúsítanak az egyház iránt. Ennek ellenére tervezik egy egyetemista szakkollégium létrehozását, ahol 40, a város különböző oktatási intézményeiben tanuló diáknak tudnak helyet biztosítani.

Bara Lajos István, a zilahi Wesselényi Miklós Református Kollégium igazgatója elmondta: míg a 90-es években 200 diákja volt a református tanintézménynek, ma 500 gyerek tanul náluk. Az iskola régi épülete visszaszolgáltatás alatt áll, az önkormányzattól kapott épületet nemrég felújították, de tervezik egy új ingatlan építését, amelyhez az egyházkerület már megvásárolta a megfelelő telket. Zilahon is tervezik a szakoktatás beindítását, valamint – amennyiben erre megtalálják a forrásokat – egy bentlakás felépítését is.

Kolumbán Vilmos József, a Protestáns Teológiai Intézet rektora arról számolt be, hogy egy hónapja a Sapientia egyetemmel és a Partiumi Keresztény Egyetemmel konzorciumot hoztak létre, amely sokkal több lehetőséget biztosít az intézményeknek. A legnagyobb előnye az összefogásnak a doktorképzés elindításának megkönnyítése. Kató Béla püspök a bemutatkozások után hangsúlyozta, hogy a kollégiumoknak és iskolalelkészeknek kell a teológia felé irányítaniuk a fiatalokat, így lehet napirendre hozni az utánpótlás kérdését. Ha ez nem sikerül, akkor ki lehet számítani, hogy mikor tűnnek el oktatási intézményeink.

Konzorciumban egyesültek az erdélyi magyar magánegyetemek

A találkozó második napját Csűry István királyhágómelléki püspök áhítata nyitotta meg, majd Kató Béla püspök ismertette a református oktatás évéhez kapcsolódó eseményeket. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, majd a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége úgy döntött, hogy idén ünnepli a református oktatás évét annak emlékére, hogy Bethlen Gábor fejedelem 400 éve alapította meg a Collegium Academicumot Gyulafehérváron. A püspök kiemelte, hogy május 19–21. között kiemelten szeretnék a dél-erdélyi szórványra irányítani a világ figyelmét, ahol 10 református püspök ugyanazon a napon, ugyanabban az órában 10 felújított református templomot fog felszentelni. Az ünnepségsorozatot a Protestáns Teológiai Intézet Nagyenyeden megszervezett tudományos ülésszaka nyitja meg, az ezt követő napon kerül sor a 10 templomért tartott hálaadó istentiszteletekre. Május 21-én kerül sor a Magyar Református Egység Napjára Gyulafehérváron, ahol tervek szerint Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát is leleplezik.

Évzáró ülést tartott az Igazgatótanács

A második napi megbeszélésen az iskolaigazgatók és iskolalelkészek az emlékévhez kapcsolódó programokat beszélték át, így a már hagyományos országos tanévnyitó helyszíne ezúttal Nagyenyed lesz. Felmerült annak az ötlete is, hogy az iskolák oktatástörténeti vetélkedőt szervezzenek, ebben partner lesz a Protestáns Teológiai Intézet is. A kollégiumok kérték, hogy aktívabb legyen a gyülekezetekkel való kapcsolattartás, valamint az is felmerült, hogy ne csak a kollégiumok látogassanak el kórussal, színjátszókörrel egy-egy közösségbe, hanem az adott közösségek is látogassák meg az iskolákat, tekintsenek bele az intézmények működésébe. Ötletként fogalmazódott meg az is, hogy egyházkerületi szinten hirdessék meg a Fogadj örökbe egy iskolát programot, amellyel szintén erősíteni lehetne a gyülekeztek és iskolák közötti köteléket. Az iskolaigazgatók azt kérték, hogy a tanári közösségekkel is legyenek hasonló jellegű találkozók, hiszen annak a közel 600 tanárnak is sokat jelenthet a többi iskola tanárával a kapcsolattartás.

Oktatással kapcsolatos evangélizációs hetet javasolt Csűry István királyhágómelléki püspök. 📸 Kiss Gábor

Hangsúlyosan előkerült a vallásoktatás kérdése is, amely a jelenlegi törvényes szabályozás miatt hátrányos helyzetbe került – a diákok közel 10 százaléka morzsolódik le –, ebben egységes álláspontot kell képviselni, és az érdekképviselet felé minél hamarabb el kell küldeni a módosító javaslatokat, hogy azokat be tudják építeni a következő tanügyi törvénybe. Csűry István püspök javasolta, hogy hirdessen meg a két egyházkerület egy oktatással kapcsolatos evangelizációs hetet, amelyet az iskolák is karoljanak fel. Kató Béla püspök a lelkészeknek ajánlotta a KOEN-nel kidolgozott vakációs napközi tábort, amely pótolni tudja az elmaradt iskolai, valamint a járvány miatt visszaesett gyülekezeti vallásoktatást.