Hírek

2024. május 9.
Gyászjelentő – Bódi Sándor

Életének 83. évében, 2024. május 9-én elhunyt Bódi Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott főkönyvelője.

Elolvasom
2024. május 8.
„Maradjunk szentek Krisztusban” – megújult Szentgerice gyülekezeti háza

Kettős ünnepre gyűlt össze Szentgerice gyülekezete május 5-én, hogy anyák napján a szolgálatukba állított, megújult gyülekezeti házukért hálát adjanak.

Elolvasom
2024. május 2.
Megválasztották a Marosi Református Egyhámegye Presbiteri Szövetségének új elnökségét

Búzásbesenyőben szervezték meg 2014. április 27-én a Marosi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tisztújító közgyűlését.

Elolvasom
2024. május 2.
Szociális kávézó nyílt Marosvásárhelyen és Nagyváradon

Kandake szociális kávézó nyitotta meg kapuit Marosvásárhelyen és Nagyváradon a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókja, az Írisz Ház és az Erdélyi Református Egyházkerület…

Elolvasom
2024. április 25.
Látványosság a világnak – III. Kolozsvári Tavaszy-napok

Az előadások mellett külön figyelmet kapott a protestáns és római katolikus egyházak által aláírt Közös nyilatkozat a megigazulásról.

Elolvasom
2024. április 13.
Három évtizedes álom megvalósulása – átadták Kovásznán a Csoma Emlékházat és Népfőiskolát

Felavatták Kovásznán a Csoma Emlékházat és Népfőiskolát április 8-án.

Elolvasom
2024. április 12.
Az önismeret témájával zajlott az idei IKE Munkatársképző Tanfolyam első hétvégéje

Múlt hétvégén elkezdődött az idei IKE Munkatársképző Tanfolyam, ahol az önismeret témáját boncolgatták.

Elolvasom
2024. április 10.
Gyászjelentő – Bíró István

Április 10-re virradólag, tragikus körülmények között elhunyt Bíró István, a Madéfalvi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora.

Elolvasom
2024. április 10.
Felhívás – Gyűjtés Bíró István családja számára

Gyűjtést indít az autóbalesetben elhunyt Bíró István lelkipásztor családja számára az Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség (ERLÉSZ).

Elolvasom
2024. április 3.
Pályázat – Mezőzáh

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Mezőzáhi Református Missziói Egyházközség lelkészi állásának betöltésére.

Elolvasom
2024. április 3.
Együtt a kereszt és az üres sír körül

A hat hetes böjti időszak végén, húsvét nagyhetében talán még inkább felértékelődik a várakozás az üres sír újonnani megtapasztalása után.

Elolvasom
2024. április 3.
Pályázat – Magyarbükkös

A Marosi Református Egyházmegyébe kebelezett Magyarbükkösi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom