Nőszövetség

Az Erdélyi Református Nőszövetség megalakulása előtt is voltak már református nőegyletek, mint a tasnádi (1837), a bodfalusi (1885), a nagyenyedi és a fogarasi (1904), a dési (1906) és szászvárosi (1907), amelyek a helyi gyülekezet javára jelentős, főleg jótékonysági tevékenységet fejtettek ki, de egymástól elszigeteltek maradtak.

Dr. Makkai Sándor püspök és Vásárhelyi János püspökhelyettes fáradozásának és buzdításának köszönhetően, 1927. november 18-án, dr. Makkai Sándorné elnöklete alatt megalakult a Kolozsvári Nőszövetség. Majd egy egész évi lelkes munka eredményeként 1928. november 25-én létrejött az egyházközségenkénti tagozatokat összefogó Egyházkerületi Nőszövetség.

1948-ban, az alig 20 éves szervezetet a kommunista hatalom betiltotta.

Újralakulására 1991. április 10-11-én, a Magyar utcai gyülekezetben tartott konferencián került sor. Elnökévé Dr. Csiha Kálmánné Nagy Emesét választották. Azóta Erdély számos gyülekezetében az asszonyok részt vesznek a belmissziós, hitmélyítő, hagyományőrző, kulturális munkában, így tesznek eleget azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a Nőszövetség Alapszabályzatában megfogalmaztak.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének weboldalán bővebb információkat találnak.