Igazgatótanács

 ELNÖKSÉG

Püspök Kató Béla
Főgondnok Ambrus Attila 0744-378293 ambrusatilla@gmail.com
Ügyvezető Főgondnok Tőkés Zsolt 0744-602996 tzsolt@refkol.ro
Főgondnok dr. Dézsi Zoltán 0753-052253 dezsi.zoli43@gmail.com

Lelkészi tagok

Kántor Csaba – főjegyző 0730-190068 paregyref@yahoo.com
Szegedi László – generális direktor 0745-011632 omegareps2@gmail.com
Batizán Attila 0744-529488 abatizan@yahoo.com
Szatmári Szilárd 0743-438163 sziling@freemail.hu
Németh Zoltán János 0745-544081 zotyonemeth@yahoo.com
Vajda Dániel 0722-968380 vajdadani@yahoo.com
Sebestyén Ákos 0740-957367 akosebestyen@gmail.com
dr. Kolumbán Vilmos József 0744-581289 vkolumban@proteo.hu
Beke Boróka – lelkészértekezleti elnök 0729-122134 bekeboroka@gmail.com
Bíró István – püspöki szék képviselője 0743-142524 ref_parokia@yahoo.com

Presbiteri tagok

 – presbiteri főjegyző
Ősz Sándor 0742-130416 oszsandor@yahoo.com
Bíró Béla Dávid 0743-861050 bbd60@yahoo.com
Jakab István 0722-202394 jakab@clinilab.ro
Ladányi Árpád 0726-734994 avocat@ladanyi.ro
Bozsoky Zoltán 0742-144899 bozsokyz@yahoo.com
Flóriska István 0761-632200 floriskaistvan@yahoo.ro

 

Gáll Sándor – előadótanácsos I. és III. üo.

Kiss Tibor – előadótanácsos IV és V. üo.

Láng Éva – gazdasági igazgató

Szekrényes Johanna – ügyvéd

 

Elérhetőség:

igtan@reformatus.ro

0264-592453