Igazgatótanács

Kató Béla – püspök katobela@reformatus.ro
Kolumbán Vilmos József – lelkészi főjegyző vkolumban@proteo.cj.edu.ro
Szegedi László – generális direktor omegareps2@gmail.com
Tőkés Zsolt – ügyvezető főgondnok tzsolt@refkol.ro
Ambrus Attila – főgondnok ambrusatilla@gmail.com
Dézsi Zoltán – főgondnok dezsi.zoli43@gmail.com
Biró István – esperesek képviselője ref_parokia@yahoo.com
Veress Zsombor – presbiteri főjegyző veress.zsombor@gmail.com

Lelkészi tagok

Batizán Attila abatizan@yahoo.com
Bíró Sándor László birojuli@yahoo.com
Németh Zoltán János zotyonemeth@yahoo.com
Sebestyén Ákos akosebestyen@gmail.com
Szatmári Szilárd szatmari.szilard77@gmai.com
Vajda Dániel vajdadani@yahoo.com

Presbiteri tagok:

Bíró Béla Dávid bbd60@yahoo.com
Bozsoky-Soós Zoltán bozsokyz@yahoo.com
Floriska István floriskaistvan@yahoo.ro
Jakab István jakab@clinilab.ro
Ladányi Árpád avocat@ladanyi.ro
Ősz Sándor oszsandor@yahoo.com

Ügyosztályvezetők

Gáll Sándor gallsandor@reformatus.com
Láng Éva langeva@reformatus.ro
Kiss Tibor kisstibor@reformatus.ro

Tanácskozási jogú tagok

Bardócz Csaba bardocz_csaba@yahoo.com
Szekrényes Johanna – ügyvéd jogtanacs@reformatus.ro

 

Elérhetőség:

igazgatotanacs@reformatus.ro

0264-592453