Egyházkerület

Ft. Kató Béla
Püspök
Kolumbán Vilmos József
Püspökhelyettes
Szegedi László
Generális direktor
Nagy Melinda
Püspöki Hivatal – titkárság
Gáll Sándor
Igazgatótanácsi kancellár – tanügyi és személyzeti előadótanácsos
Nagy Tibor Sándor
Tanügyi referens
Kiss Ildikó
Személyzeti referens
Kovács Réka
Igazgatótanács – központi titkárság
Láng Éva
Gazdasági igazgató
Ambarus-Egyed Andrea
Főkönyvelő
ifj. Tatár Tibor
gazdasági asszisztens
Cseri Emese
Könyvelő-pénztáros
Mózes Melinda
Könyvelő
Menyhárt Erzsébet
gazdasági tisztviselő
Szekrényes Johanna
Ügyvéd
Sándor Boróka
Jogtanácsos asszisztens
Kiss Tibor
Külügyi és Diakóniai Ügyosztály – előadótanácsos
Tussay Szilárd
ifjúsági referens
Veres Miklós
Iratterjesztés
Kiss Gábor
sajtóreferens
Pilbáth Kincső
Sajtó - reformatus.ro
Somogyi Botond
Sajtó - Üzenet
dr. Ősz Sándor Előd
főlevéltáros
Tasnádi István
levéltáros
dr. Tóth Levente
levéltáros
dr. Kovács Mária-Márta
muzeológus
dr. Tamás Iringó
muzeológus
Tussai Endre
Központi Hivatal – gondnok