Impresszum

Kiadja: Erdélyi Református Egyházkerület

Felelős kiadó: Erdélyi Református Egyházkerület

Főszerkesztő: Kiss Gábor

Szerkesztők: Berekméri Gabriella

Az oldalon megjelent tartalmakat, híreket, cikkeket, hang- és képanyagokat átvenni kizárólag a reformatus.ro-ra való hivatkozással lehet (fényképek esetén a képem készítőjének nevét is kötelező feltüntetni), azzal a feltétellel, hogy az átvétel során nem módosítják az eredeti információt, valamint a hírportálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetik.

Az átvett anyagok forrásmegjelölésének elmaradására a szerkesztőség felhívhatja a felhasználó figyelmét, valamint kérheti a forrás utólagos megjelölését. A forrás megjelölésének hiányából származó kárért a felhasználó közvetlenül felel.

A reformatus.ro szerkesztősége törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, pontos és hiteles információk közlésére, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A szerkesztőség a beérkezett hírek, tudósítások, cikkek szerkesztésének jogát minden esetben fenntartja.

A szerkesztőség a beérkezett, mások által írt cikkek esetén nem vállalja azokért a felelőséget, a felelősség kizárólag a cikk szerzőjét/szerzőit terheli.