Hibrid rendszerben tartottak igazgatótanácsi ülést

Kolozsváron, a Püspöki Hivatal nagytermében tartotta őszi ülését az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 2021. október 20-án.

A járványügyi szabályok értelmében kizárólag a beoltott tagok vettek részt személyesen a gyűlésen, öt tag online kapcsolódott be a megbeszélésbe. Kató Béla püspök az ülés határozatképességének megállapítása és a napirend elfogadása után elsőként Páll István presbiteri főjegyzőről emlékezett meg, aki autóbalesetben hunyt el ez év szeptemberében.

„Rendkívül hiányzik nekünk. Úgy ismertük meg, mint aki vállalkozóként nemcsak magára gondolt, hanem az udvarfalviak, a maros-mezőségiek és az egyházkerület életében is aktívan részt vett, segített, szolgált. Sajnos, nagyon rövid ideig tudott köztünk szolgálni, egész egyházunknak nagy veszteség az ő távozása” – mondta megemlékezésében a püspök.

A presbiteri főjegyzői tisztséget a következő egyházkerületi közgyűlésen fogják betölteni.

Öt igazgatótanácsi tag online kapcsolódott be a megbeszélésbe. 📸 Kiss Gábor

A püspök beszédében kitért a járványügyi helyzetre is. Elmondta, hogy az ország magyar nemzetiségű lakosai sem járulnak hozzá a helyzet megoldásához. A hatóságok által felkínált megelőzési lehetőségek ilyen módon való visszautasítása felelőtlenség, mert veszélybe sodorja mások életét. Kiemelte, hogy a kialakult helyzetben a történelmi magyar egyházak az oltást tartják a megelőzés legmegfelelőbb eszközének.

„Megbuktunk. A népünk nem hallgat ránk. Ennek következményei is vannak. Nem tartanak hitelesnek bennünket” – jelentette ki a püspök, aki szerint a tudománnyal szembeállni, a gyógyulás lehetőségét nem elfogadni bűn. Isten eszközei lehetünk a nép megmentésében. Az egyházi életre rendkívül negatív hatással van a járvány. Újból le kellett mondani ünnepélyeket, alkalmakat. A kialakult súlyos helyzet kezelésében az egyház maga is megosztó, nem képvisel egységes álláspontot. Isten azt akarja, hogy megmaradjunk, ehhez eszközöket teremt, amelyek segítségével vissza lehet szorítani, le lehet győzni a járványt.

Augusztusban a zilahi ügyészség okirathamisítással vádolta meg a két egyházkerületet a Zilahi Református Wesselényi Kollégium épületének visszaigénylésekor. A két gyanúsítottként behívott püspök után tanúkat is kihallgattak. Hét évvel a Mikó visszaállomosítása után ugyanazokkal a megfélemlítő módszerekkel próbálják megállítani a restitúciós folyamatot. A református közösségnek hinnie kell abban, hogy az egyház vezetői és vezető testületei semmilyen törvénytelenséget nem követtek el.

Kató Béla püspök: a gyógyulás lehetőségét nem elfogadni bűn. 📸 Kiss Gábor

Beszédében a püspök kitért a hazai és a magyarországi politikai helyzetre is. Hangsúlyozta, hogy a református egyház nem támogat politikai pártokat, nem kampányol egyetlen párt mellett sem, hanem a mindenkori magyar kormánnyal folytat párbeszédet, mert egy közösséget képvisel. Az egyház, akárki képviselje, nem magánemberként van jelen egy párbeszédben.

Kató Béla püspök a népszámlálásról is szót ejtett beszédében, amely egyházi szempontból valós veszélyeket is tartogathat, hiszen az előre jelzett módszertan szerint, amelyben az első két hónap az egyéni online adatközlésre ad lehetőséget, nagyon kevesen fogják tudni kitölteni a kérdőívet. Míg az elmúlt évek népszámlálásai során több reformátust számoltak meg, mint amennyit az egyházak számontartottak, ezúttal fennáll az a veszély, hogy kevesebben lesznek az adott egyházhoz tartozók, ami az állami segélyek megvonását is jelentheti. Fontos lesz ezért az egyes közösségekben megszervezni az online kitöltést.

Az igazgatótanácsi ülésen elfogadták a Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség hivatali keret módosítását egy harmadik lelkészi állás létrehozásával, valamint a Magyarvalkói Református Egyházközség hivatali keretének módosítását egy második gondozói állás létrehozásával. A testület elfogadta Papp C. Zsolt kézdimárkosfalvi lelkipásztor tanulmányi szabadság iránti kérését is.

Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsos előterjesztésére az igazgatótanács elfogadta a következő előterjesztéseket:

 • Sepsiszentgyörgyön egy szakiskola kialakítását, amelyben orgonajavító szakmát, valamint a szakmához kapcsolódó tevékenységeket tanulhatnak a diákok. Ennek céljából vásárolt az egyházkerület egy telket a városban, a szakképző szakmai részét a szászhermányi gyár vállalta. Az intézmény a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium keretén belül fog működni.
 • Sepsiszentgyörgyön gimnáziumi oktatásra alkalmas épületet épít fel az egyházkerület a vártemplomi gyülekezet telkén, valamint egy mellette megvásárolt területen, amelyet átadnak a helyi egyházközségnek.
 • Marosvásárhelyen bentlakásos szakiskola beindítását tervezi az egyházkerület kollégiumi keretek között. A Sapientia EMTE campusán épülne fel az a szakképző, amely leképezése lenne azoknak a karoknak, amelyek az egyetemen vannak.
 • Marosvásárhelyen a Horea utca 19. szám alatt megvásároltak egy ingatlant, a régi zsidó elemi iskola épületét. Mivel a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum épülete szűkösnek bizonyult, ebben az épületben tanulhatnak majd a két iskola elemi osztályos diákjai egy 12 tantermes elemi iskolában.
 • Székelyudvarhelyen megvásárolta az egyházkerület az Erdélyi Magyar Nemlátók Szövetsége számára a régi készruha gyár épületét, amelyben magyar vakiskola fog működni. Az egyházkerület az ingatlanokat biztosítja ehhez, azzal a feltétellel, hogy ameddig ezt a feladatot látják el, addig ingyen kapják használatba ezeket az épületeket, egy régi szállodaépület termeit. Az épületet november elején adja át a cég.
 • Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely kollégium részére új iskolarészt épít az egyházkerület, amelyben elemi iskola, sportcsarnok, sportpálya, óvoda, multifunkcionális terem épülne. A beruházás a várostól koncesszióba kapott területen valósulna meg, illetve három szomszédos telken, amelyet megvásárolt az egyházkerület.
 • Székelyudvarhelyen a Református Diákotthon Alapítvány számára a Kossuth utcában található volt Európa Hotel épületét vásárolta meg az egyházkerület, hiszen a tömbháznak épült lépcsőház, ahol jelenleg működik az alapítvány, nem felel meg a mai kor standardjainak, ugyanakkor strukturális problémák is vannak, amelyek kijavítása költséges lenne. A Református Diákotthon Alapítvány ingatlan vagyonából ugyanakkor két félkész tömbház épületet elad az egyházkerület, ebből a bevételből fogja a szálloda átalakítását finanszírozni.
 • A kolozsvári Samuil Micu 12. szám alatt levő ingatlant ingyen használatra ajánlja fel az egyházkerület a Kolozsvári Magyar Operának irodák és gyakorlótermek kialakítására.
 • A kolozsvári Farkas utcában a régi parókia, az ún. Herepey-ház felújítása zajlik, amely a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség tulajdona, ebben az ingatlanban fog helyet kapni az IKE Szövetség, valamint a Kolozsvári FIKE.
 • A kolozsvári Farkas utca 25-27. szám alatti ingatlanban, amely szintén a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség tulajdona, 4 csoportos óvoda fog működni.
 • A Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség templomának szomszédságában megvásárolt az egyházkerület egy épületet a Donát utca 150. szám alatt, amely korábban óvoda volt, és amelyben továbbra is óvoda fog működni.
 • A Kolozsvár-Hídelvi Református Egyházközségtől csere útján kapott meg egy házas telket az egyházkerület, amely melletti ingatlanokat szintén megvásárolta, így egy 3600 négyzetméteres parcellán egy földszint plusz ötemeletes épület építésére alkalmas. A magyar kormány támogatásával egy egyetemi és gimnáziumi kollégium, multifunkcionális épület létrehozását tervezi az egyházkerület, amelyben kétszáz személyt lehet elszállásolni.
 • Bánffyhunyadon a helyi egyházközség területén felépült a magyar óvoda, és mellé, szintén az egyházközség területére egy magyar iskolaközpontot tervez az egyházkerület, amelynek az engedélyeztetése folyamatban van, 0-12 osztályig egy helyen tanulhatnának itt a diákok.
 • Désen magyar elemi iskolát épít az egyházkerület, a helyi egyházközség egyik épületét alakítják át erre a célra.
 • Tordán az egyházközség telkén épít az egyházkerület egy tornatermet, valamint az elemi osztályok számára alkalmas iskolarészt.
 • Kézdivásárhelyen a Kézdivásárhelyi Református Kollégium számára épít az egyházkerület egy tornatermet, valamint új elemi osztályok számára alkalmas épületrészt.
 • A tusnádfürdői lelkészi üdülő mellett az egyházkerület megvásárolt liciten egy épületet, amely a Csíkszentmártoni Missziói Református Egyházközség parókiájaként fog szolgálni a felújítás után. Az egyházkerület a református szigetre egy harangláb felállítását is tervezi, amelyhez Szegedi László generális direktor egy 1621-es harangot is felajánlott, amelyet az uzdiszentpéteri gyülekezet helyezett hozzá letétbe.
 • Négy évvel ezelőtt az egyházkerület megvásárolt Apahidán egy telket, amelyen két nagyobb csarnokot építettek fel, az egyikben a Kolozsvári Magyar Opera kellék-díszletraktára fog működni, a másikban egy könyv- és kézirat hagyatékokat gyűjtő raktár fog üzemelni, amelynek felügyelője a Sapientie EMTE Kolozsvári Kara lesz. Az első csarnokban egy nyomda kap helyet bérlőként, amely az épületegyüttest felügyeli a három váltás alatt.
 • Ajtonban egy lakóparkot épít az egyházkerület, amely Ajtoni Református Családgondozó Központ néven fog létrejönni. A belső, jogi személyiség nélküli intézmény a mindenkori egyházkerület felügyelete alatt fog állni. A terület az egyházközségé, az ingatlanok, felülépítési joggal, az egyházkerület tulajdonát képezik. Az ingatlanok 25 évig nem adhatók el. A felügyeletet egy kuratórium fogja végezni.

Kató Béla püspök elmondta, hogy jövőre lesz 400 éves a Collegium Academicum, az elmaradt Református Egység Napját 2022-ben fogja megszervezni az egyházkerület Gyulafehérváron és környékén, amikor Bethlen Gábor egész alakos szobrát is tervezik leleplezni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Ballai Zoltán által felsorolt napirendi pontok mind intézmények létrehozását jelentik. Ezek bizonyítják, hogy nem a lelkészek jólétét akarták elérni, a templomfelújítások során is elsősorban a gyülekeztek igényeit vették figyelembe. A magyar közösség érdekében hozták létre ezeket az intézményeket, amelyek mögött rendkívül sok imádság van. A püspök azt is hangsúlyozta, hogy ezeknek az intézményeknek mind önfenntartóknak kell lenniük, az ingyen használatba adott épületek karbantartása az adott intézmények feladata, az óvodák és iskolai épületek karbantartása pedig az állam és az önkormányzatok feladata, a többi épület, amely az egyházkerület céljait szolgálja, önfenntartó.

Az ülésen döntés született arról, hogy a Kézdivásárhelyi Református Kollégium vegye fel Csiha Kálmán püspök nevét. 📸 Kiss Gábor

Az Igazgatótanács jóváhagyta a Partnerhilfe Bizottság új tagjainak kinevezését, amelyet Kiss Tibor külügyi tanácsos ismertetett. A testület ugyanakkor jóváhagyta Kató Béla püspök javaslatára, hogy a Kézdivásárhelyi Református Kollégium vegye fel Csiha Kálmán püspök nevét, aki 1990-ben elindította a kollégiumot, amely Kézdivásárhely legjobb iskolája lett.

Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsos 2022. január 1-től új megbízatást vállal, a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztoraként fog szolgálni, ezért állására pályázatot hirdettek, amelyre öt lelkipásztor jelentkezett. A meghallgatások után az egyházkerület elnöksége, két előadó-tanácsos, valamint az Igazgatótanács gazdasági bizottsága arról döntött, hogy a pályázatot meghiúsultnak tekinti, ezért létrehoz egy gazdasági igazgatói állást, és szakembert fog a megüresedő állásra keresni. Amennyiben nem találnak megfelelő embert, közgazdászok számára hirdetik meg az állást. Amikor alkalmas időpont nyílik arra, hogy lelkészi jellegű gazdasági előadótanácsost alkalmazzon, újból kiírják a pályázatot, amely meghagyja a lehetőséget arra, hogy lelkészi jellegű és gazdasági szakember is jelentkezhessen előadó-tanácsosi állásra.

Az igazgatótanács az ülés végén jóváhagyta egy lelkészi végzettségű tanügyi referens alkalmazását, az állást Nagy Tibor Sándor kidei lelkipásztor fogja ellátni másodállásban.