Református oktatás

Romániai Református Pedagógiai Intézet (RRPI)

A Romániai Református Pedagógiai Intézet 1997-ben alakult, az Erdéyi Református Egyházkerület keretében.  2002-től  tevékenysége mindkét egyházkerületre kiterjedővé vált. Mai jogi helyzetéről a Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról szóló 1/2006. sz. jogszabály 165. §. rendelkezik:

 „A Romániai Református Egyház két egyházkerületének közös intézményei:

 1. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
 2. Romániai Református Pedagógiai Intézet
 3. Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete
 4. Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség (RORLÉSZ).

Ezek működési szabályzatát mindegyik maga készíti el, és a Zsinat hagyja jóvá.”

Az RRPI,  feladatmeghatározása szerint:

 • feltárja, feldolgozza, és ismerteti as magyar református iskolák vallásos, erkölcsi, pedagógiai és kulturális hagyományait;
 • szakszerű segítséget nyújt a református nevelés és képzés folyamatában;
 • pedagógiai és didaktikai tanácsadást folytat a romániai református iskolákban;
 • pedagógiai és didaktikai tanácsadással segíti a református iskolákban tanító tanárok, az állami iskolákban és gyülekezetekben alkalmazott vallástanárok, valamint a lelkész-tanárok munkáját;
 • segíti az egyházi oktatási intézményekben tanító pedagógusok továbbképzését;
 • segíti az intézmények munkáját tantervek, tankönyvek, segédanyagok készítésével és terjesztésével;
 • közreműködik az országos versenyek (vallás tantárgyolimpiász, intézmények közti vetélkedők) követelményrendszerének és tételeinek kidolgozásában;
 • közreműködik az országos állami vizsgarendszerek (érettségi, tanári versenyvizsga, fokozati vizsgák) vallásspecifikus részében;
 • általános feltáró,informáló,  szakmailag véleményező, döntéselőkészítő munkát végez a két Egyházkerület, illetve a Zsinat döntéshozó testületei vagy ügyosztályai számára.

Az RRPI működését  – a Zsinat döntése alapján – a Romániai Református Egyház Nevelésügyi Bizottsága felügyeli. Ez a testület határozza meg az RRPI stratégiai, hosszú- és középtávú feladatait, és ellenőrzi azoknak teljesítését.

Az RRPI

Az RRPI munkatársai:

 • Nagy Tibor Sándor (igazgató)
  Tel. 0740-581288
  Email: rpi@reformatus.ro
  • Bustya János,  lkp.-tanár, (felekezeti oktatás)
   Tel. 0727-382201
   Email: bustyajanos@yahoo.com
  • Szűcs Éva vallástanár (vallástanítás, tankönyvek)
   Tel.  0745-306661
   Email: szucseva@yahoo.com
  Állami iskolai vallástanítás
  Miniszteri rendeletek:

  • Előkészítő – 1–2. osztályok tanterve: OM 3418/19.03.2013
  • 3–4. osztályok tanterve: OM 5001/02.12.2014
  • 5–8. osztályok tanterve: OM 3393/28.02.2017
  • 9–12. osztályok tanterve: OM 5230/01.09.2008

  RPI Feladatbank

  Az online feladatbankban három nehézségi szinten találhatóak olyan feladatok, melyekkel az órai feldolgozás, számonkérés, ismétlés stb. dúsítható. (Pl. keresztrejtvények, tesztek, kézműves feladatok, puzzle feladatok, színezők.) A feladatbankba bárki ingyenesen regisztrálhat és az adott témához kapcsolódva létrehozhat egy nyomtatható, pdf formátumú feladatsort és hozzá kapcsolódó megoldókulcsot. A feltöltés folyamatos.
  A regisztráció ingyenes és a következő lépésekből áll:

  1. Ki kell tölteni és el kell küldeni az online felületen található regisztrációs űrlapot. A rendszer e-mailt küld a regisztrálónak a regisztráció megerősítéséhez szükséges információkkal.

  2. Az e-mailben leírtak szerint érvényesíteni kell a regisztrációt.

  3. Az érvényes regisztrációval rendelkezők rendszerhez való hozzáférését az RPI egyik munkatársa személyesen hagyja jóvá. A jóváhagyás adminisztrációs teendőinek elvégzése kis időt vesz igénybe, ezért a regisztrálók kis türelmét kérik. A jóváhagyásról e-mail értesítést küldenek.

  Tanári verseny- és véglegesítő vizsga