Évzáró ülést tartott az Igazgatótanács

Idei utolsó igazgatótanácsi ülését tartotta az Erdélyi Református Egyházkerület pénteken, december 17-én Kolozsváron. A testület értékelte az eltelt évet, és áttekintette a jövőbeli terveket, elfogadva, hogy 2022 az erdélyi református oktatás éve legyen.

Az ülést Kató Béla püspök áhítata indította a Lk 2,21–35 verseivel. A püspöki bejelentések rendjén elhangzott: jelentős megpróbáltatás volt idén az egyházi élet folytatása, fenntartása. A személyes látogatások, nagyobb találkozók idén is elmaradtak, de a püspök továbbra is tanácsolja a lelkipásztoroknak, hogy vegyék birtokba felújított templomaikat, tartsanak hálaadó istentiszteleteket közösségeikben. Az új évben az egyházkerület vezetősége újrakezdené a generális vizitációkat, hogy felmérje a gyülekezetek valós problémáit.

Újra a Központi Hivatal tanácstermében gyűltek össze az igazgatótanácsi tagok. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla továbbá beszámolt arról, hogy a december elején a Romániában elismert vallások képviselői találkoztak az új miniszterelnökkel és egészségügyi miniszterrel. Arra kérték az ország vezetőit, hogy a templomokba való belépést ne kössék zöld igazolvány birtoklásához, az egyházak pedig továbbra is kötelezően betartják az egészségügyi előírásokat. A lelkipásztorok idén sajnos sok temetésről számoltak be, így a gyülekezetek lélekszámának csökkenésére számítanak a jövő évi jelentésekben. A püspök hangsúlyozta: a járvány elleni küzdelemben továbbra is az oltás a legjobb megoldás.

Az egyházkerület elvállalta a 2022-es Magyar Református Egység Napjának szervezését május 20–21-én Gyulafehérváron, amelynek keretében megünnepelnék a Collegium Academicum alapításának 400. évfordulóját, és lelepleznék Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát, Deák Árpád szobrász alkotását a városban. A kerek évforduló adta a lehetőséget arra, hogy 2022 az erdélyi református oktatás éve legyen Erdélyben, de jövőre fejeződik be több jelentős beruházás is: Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen is szépen halad a kollégiumok felújítása, emellett több óvoda is elkészül Erdély-szerte.

Kató Béla püspök bejelentette: jövőre újra folytatnák a generális vizitációkat. 📸 Kiss Gábor

A gazdasági ügyosztály nevében dr. Ballai Zoltán előadótanácsos beszámolt arról, hogy Székelyudvarhelyen magyar állami támogatással területet és épületeket vásárolt az egyházkerület, amelyeket Bartimeus Központ néven az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesületnek adott használatba. Szintén Székelyudvarhelyen a Kossuth utcában található egykori Európa Hotel épületét átadták a Református Diákotthon Alapítványnak. A gazdasági előadótanácsos továbbá ismertette a 2021-es költségvetés módosítását, majd a 2022-es év költségvetését mutatta be. Az Igazgatótanács mindkettőt egyhangúlag elfogadta. Az ülésen elhangzott: 2021-ben megnőtt a missziói és kis gyülekezetek támogatása, 2022-ben pedig nő a kongrua és az egyházi alkalmazottak fizetése. Az egyházkerület olyan önfenntartó rendszert igyekezett kialakítani – a jövőben esedékes költségeket is figyelembe véve –, amely a határon túli támogatások nélkül is fedezheti az intézményei működtetését.

A testület elfogadta: 2022 az erdélyi református oktatás éve lesz. 📸 Kiss Gábor

Az Igazgatótanács kimondta, hogy szükségessé vált a Presbiteri Szövetség szabályzatának módosítása és a szervezet költségvetésének rendezése. A testület továbbá elfogadta az egyházkerületi sajtókiadványok árának változtatását, valamint a központi járulék összegének személyenkénti 4 lejről 5 lejre való növelését, a gyülekezetek ingatlanbiztosítási összegének pedig 1 lejről 1,5 lejre való emelését. A központi járulék 2017 óta, a biztosítás pedig tíz éve nem változott, míg az egyházkerületnek jelentős lélekszámcsökkenéssel kell számolnia. Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege januártól 125 lej lesz.

A tanács elfogadta azt a javaslatot, hogy az erdélyi magyar egyházak is csatlakozzanak a magyarországi egyházak közös nyilatkozatához, amelyet a házasság, család és emberi méltóság védelmében fogalmaztak meg. Emellett elhangzott, hogy a központi hivatalban felújították az egyházkerületi irattárat, háromszorosára növelve annak kapacitását. A továbbiakban a jelenlevők elfogadták a 2022–23-as tanév beiskolázási tervét is.

Az ülés újra hibrid formában zajlott: személyes jelenléttel és online bekapcsolódással. 📸 Kiss Gábor

A központi hivatal működésében jelentős változások következnek januártól: a missziói-diakóniai és külügyi ügyosztály egyesül Kovács István diakóniai előadótanácsos nyugdíjazásával, és Kis Tibor eddigi külügyi előadótanácsos veszi át a tisztséggel járó feladatokat. Az Igazgatótanács továbbá elfogadta, hogy a megüresedett gazdasági előadó-tanácsosi tisztség betöltésére létrejöjjön a gazdasági igazgatói állás, amelyet Láng Éva pénzügyi szakember fog betölteni. Kató Béla felhívta a figyelmet arra, hogy ez a döntés nem az előadótanácsosi állás megszüntetését jelenti – ezt később még betölthetik, viszont a gazdasági igazgatói állás azután is megmarad. A püspök megköszönte dr. Ballai Zoltánnak a hivatalban végzett közel tízéves munkáját.

A legutóbbi igazgatótanácsi ülésről itt olvashatnak:

Hibrid rendszerben tartottak igazgatótanácsi ülést