Zsinat

A 2018. december 14-én tartott tisztújító közgyűlésen, a 2019-2024-as ciklusra megválasztott zsinati tagok névsora. A táblázat első 9 tagja rendes zsinati tag, az utolsó 5 póttag.

Lelkészi zsinati képviselők
Név Egyházmegye
dr. Gudor Kund Botond Nagyenyedi
dr. Bibza Gábor Kolozsvári
Czirmay Csaba Levente Marosi
Balog Zoltán Kézdi-Orbai
Jakab István Maros-Mezőségi
dr. Kolumbán Vilmos József Protestáns Teológiai Intézet
Veress László Maros-Mezőségi
Juhász Ábel Székelyudvarhelyi
Bekő István Márton Székelyudvarhelyi
dr. Ősz Sándor Előd  Kolozsvári
Vincze Minya István Kalotaszegi 
Bányai Csaba   Dési
Kállay Dezső   Kolozsvári
Domahidi Béla  Maros-Mezőségi
Presbiteri zsinati képviselők
Név Egyházmegye
Tőkés Zsolt Székelyudvarhelyi
Ősz Sándor Székelyudvarhelyi
Dálnoki Lajos Sepsi
Nagy Péter Kolozsvári
Kiss Attila Dési
Gergely Balázs Kolozsvári
Flóriska István Kolozsvári
Páll István Maros-Mezőségi
 Veress Zsombor  
 Bereczki Sándor  
 Dr. Sipos Gábor  Kolozsvári
 Kassai István  Tordai 
 Ladányi Árpád