Zsinat

A 2018. december 14-én tartott tisztújító közgyűlésen, a 2019-2024-as ciklusra megválasztott zsinati tagok névsora.

Lelkészi zsinati képviselők
Név Egyházmegye
dr. Gudor Kund Botond Nagyenyedi
dr. Bibza Gábor Kolozsvári
Czirmay Csaba Levente Marosi
Balogh Zoltán Kézdi-Orbai
Jakab István Maros-Mezőségi
dr. Kolumbán Vilmos József Kolozsvári
Veress László Maros-Mezőségi
dr. Juhász Ábel Székelyudvarhelyi
dr. Bekő István Márton Székelyudvarhelyi

 

Lelkészi zsinati képviselők – póttagok
Név Egyházmegye
dr. Ősz Sándor Előd Kolozsvári
Vincze Minya István Kalotaszegi
Bányai Csaba Dési
dr. Kállay Dezső Kolozsvári
Domahidi Béla Maros-Mezőségi

 

Presbiteri zsinati képviselők
Név Egyházmegye
Ambrus Attila Brassói
Tőkés Zsolt Székelyudvarhelyi
Ősz Sándor Székelyudvarhelyi
Dálnoki Lajos Sepsi
Nagy Péter Kolozsvári
Kiss Attila Dési
Gergely Balázs Kolozsvári
Flóriska István Kolozsvári
Veress Zsombor  – presbiteri főjegyző Küküllői

 

Presbiteri zsinati képviselők – póttagok
Név Egyházmegye
Bereczki Sándor Marosi
dr. Sipos Gábor Kolozsvári
Kassai István Tordai
Ladányi Árpád Nagyenyedi