Kolozsváron ülésezett az Igazgatótanács

Kolozsváron, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának tanácstermében ülésezett december 8-án az Igazgatótanács. Az ülés határozatképességének megállapítása, valamint az előző ülés jegyzőkönyvének ismertetése és hitelesítése után Kató Béla püspök beszámolójában elmondta, hogy bár rövid idő telt el az utolsó ülés óta, mégis sok eseményről tud beszámolni.

Elsőként a bonyhai felújított Bethlen-kastélyt említette, amelynek felavatására méltán lehet büszke az egyház, hiszen megmutatta a világ számára, hogy erős közösség áll a kastély mögött. A kastélyt a felújításokat kivitelező Multinvest cég fogja bérelni és működtetni azzal a feltétellel, hogy ahányszor a Nőszövetségnek szüksége van rá, annyiszor használhatja bérmentesen azt.

Összefogás, kitartás és hit – megújult a bonyhai Bethlen-kastély

Kató Béla püspök szerint a csekelaki templom felszentelése is méltó ünnep volt, amely mind a lelkipásztornak, mind a gyülekezetnek új reményt és új erőt adott. Nemrég ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar. A püspök elmondta, kérdéses, hogy lesz-e elég diák a vallástanár szakon, de bízzunk benne, hogy még sokáig működni fog.

Kató Béla kitért a 60 éve lebontott brassói templomért tartott megemlékezésre is, amely nem érte el a célját. Bár a kommunista állam így akarta a brassói református közösséget szétverni, mégis áldás követte ezt a borzalmas tettet, hiszen három új gyülekezet alakult a városban. Hangsúlyozta, hogy Brassó egy hatalmas missziós terület, ha az állam által hangoztatott közigazgatási reform révén központ lesz belőle, amely miatt még többen fognak odaköltözni. Az egyház által számontartott és a népszámlálási adatok közti különbség itt is hatalmas, ahogy más városokban is, de központtá válása esetén Brassó szerepe fel fog értékelődni, ami a városban működő gyülekezetekre is új feladatokat fog róni.

Ellenállni a gonosznak – a 60 éve lerombolt brassói templomra emlékeztek

A püspök megemlítette az 50 éve elfogadott Leuenbergi Konkordia emlékére szervezett megemlékezést is, amelynek kapcsán fontosnak tartotta megjegyezni, hogy nemzetközi kapcsolatokra óvatosan tekint az egyházkerület.

Az elmúlt ülés óta eltelt időszakról Kató Béla püspök számolt be a testületnek. 📸 Kiss Gábor

75 éve alakult meg az egyetemi fokú Protestáns Teológiai Intézet. Bár az akkori államhatalom rosszat szeretett volna, az Úr javunkra fordította azt – jelentette ki a püspök. Kató Béla a gyülekezetek életére is kitért, kiemelve Disznajó példáját, ahol újra virágzik a gyülekezeti élet.

75 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Az építkezések kapcsán elmondta, hogy az óvodaépítési projektek hamarosan lezárulnak. Aranyosgyéresen az óvoda felépítését a helyi magyar közösség és a helyi RMDSZ kérésére vállalta fel az egyházkerület. Tavaszra befejeződik a Dónát úti napközi felépítése is, valamint remélhetőleg a székelyudvarhelyi iskolaépület-komplexumhoz kapcsolódó óvoda és tornaterem is elkészül. Marosvásárhelyen az elemi iskola munkálatai késnek, valószínű nyárra fejeződnek be, így szeptemberben már ebben az épületben kezdhetik az új tanévet az 1-4. osztályosok. Sajnos Marosvásárhelyen nem látszik megvalósulni a szakiskola ügye, a projektvezető és az iskolák vezetősége között viták alakultak ki. Tordán elkezdődött a tornaterem építése. Ezt kizárólag a föld alá engedték megépíteni a műemlék környezet miatt, de ez lesz a tordai magyarság egyik legnagyobb rendezvényterme. Sepsiszentgyörgyön a szakoktatást a szászhermányi orgonamanufaktúra vállalta fel, a restaurálás az egyház számára is fontos szak, hiszen a templomfelújítások kapcsán is előjött, hogy nincs elég szakember, így saját magunknak is kinevelhetjük azokat a szakembereket, akik a jövőben a templomok felújításán dolgozhatnak.

Új bölcsőde- és óvodaépület Aranyosgyéresen

A püspöki beszámolót követően az előző ülés határozatainak végrehajtásáról szóló jelentések meghallgatása és elfogadása következett, majd az igazgatótanácsi ülésen döntöttek arról, hogy nem változik az egyházkerületi kiadványok ára. Változott viszont a központi járulék összege, amely 5 lej 50 bani lesz, valamint az épületbiztosítási hozzájárulás is 2 lej lesz gyülekezetenként. Változott ugyanakkor az egyházfenntartói járulék összegének ajánlása is: bár az igazgatótanács fenntartja, hogy az éves jövedelem 1 százaléka a mindenkori ajánlás, de a minimum összeg fejenként 175 lej lett. Elfogadták ugyanakkor az egyházmegyei kántorvizsga szabályzatát és a 2024-2025-ös tanévre szóló beiskolázási tervet. Az év utolsó igazgatótanácsi ülése lévén módosult a 2023-as év költségvetése, valamint elfogadták a 2024-es költségvetést is.

A döntéseket egyhangúlag hozta meg a testület a december 8-i ülésén. 📸 Kiss Gábor

Döntöttek ugyanakkor arról is, hogy a Romániai Református Pedagógiai Intézet igazgatói állását ezután Nagy Tibor Sándor fogja betölteni. Igazgatótanács Bánffy Miklós mellszobrának a Kolozsvári Református Kollégium hátsó udvarán történő felállítása kapcsán azt határozta, hogy a szobor méltóbb helyre kellene kerüljön. Az időközben beérkezett ügyeknél elfogadták Balázs Attila tordaszentlászlói lelkipásztor egy éves fizetetlen szabadság iránti kérését, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány kuratóriumi tagságából való felmentését. A testület jóváhagyta a zsoboki gyülekezet kölcsönigénylését, valamint a brassói Reménység Háza gyülekezete számára meghosszabbította a kölcsön visszafizetésének kifizetésének határidejét egy évvel. Elutasították ugyanakkor a marosvásárhelyi Szabadi úti gyülekezet azon kérését, hogy a gyülekezet által az egyházkerülettől igényelt kölcsönt támogatássá minősítsék át.

Az Igazgatótanács ülésén elhangzott, hogy tudatosítani kell a gyülekezetekben, hogy az ő anyagi áldozatuk nélkül nem maradhat fent az egyház. 📸 Kiss Gábor

Az igazgatótanács ugyanakkor arról is döntést hozott, hogy amikor egy gyülekezet 5 évnél hosszabb szerződést akar kötni például egy földterület kibérléséről, a szerződés megkötésének folyamatába be kell vonnia az egyházmegyei jogtanácsost, vagy ha ilyen nincs, akkor az egyházkerületi jogtanácsosnak is láttamoznia kell ezeket a szerződéseket az aláírás előtt, hogy megvédhessék a gyülekezetek érdekeit. Tájékoztatás hangozz el az ülés végén az adótörvénykönyv egyházközségeket érintő változásairól is.