Összefogás, kitartás és hit – megújult a bonyhai Bethlen-kastély

Teljes egészében megújult a bonyhai Bethlen-kastély a magyar kormány támogatásával, amelynek átadó ünnepségén közel ötezren vettek részt október 28-án. Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Nőszövetség eseményén kastélylátogatásra is sor került, illetve bemutatták a Bethlen család történetét feldolgozó, A tisztességes hírnév örökös vagyon című könyvet, majd kulturális programokkal kedveskedtek a jelenlevőknek. A Bethlen-kastély az elkövetkezőkben közösségi térként szolgál majd, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének vezetésével.  

Közel ötezren vettek részt a kastély avatásán. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepség hálaadó istentisztelettel kezdődött, ahol Kató Béla püspök az 1Kor 1, 4-6 versei alapján hirdette Isten igéjét. „Az, ami ma itt történik, egyikünknek sem csak egy pillanat, hanem az önátadás pillanata, amikor átadjuk magunkat az eseménynek” – mondta a püspök, csillagórának, csúcsélménynek nevezve az ünnepséget. Az elmúlt tíz évre reflektálva hozzátette, az erdélyi reformátusok több ilyen csúcsélményt átéltek, ugyanis olyan kívánságaik teljesültek be, amelyekről csak áhítoztak. „Ezért hálát kell adni Istennek, minden hálaadás, ami a Földön történik, Rá kell mutasson. Ugyanis aki hálát tud adni, az nem önmaga körül forgolódik, hanem imádságában Isten elé tud fordulni” – fogalmazott a püspök. Az egybegyűlteket ugyanakkor arra buzdította, legyenek hálásak azért, amiért Isten erre a helyre helyezte őket, amiért emberi kapcsolatokat, közösséget teremtett, amelyekkel értékeket is adott. A liturgiai szolgálatot Biró István esperes és Kolumbán Vilmos József főjegyző végezték.  

A Bethlenek ősi hajlékát 2013-ban kapta meg az Erdélyi Református Nőszövetség. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepi beszédek sorát Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke kezdte. A Nőszövetség 2013-ban ajándékba kapta a kastélyt, amelyet nem teherként, hanem misszióként fogadtak – mondta el. „Az Erdélyi Református Nőszövetség az omladozó falak mögött látta a dicső, de fájdalmas múltat, közel fél évezred harcait, örömeit, amit nem szeretett volna feledésre ítélni” – fogalmazott. Az elnöknő büszkén emlékezett vissza a napra, amikor a kastély felújításáért 6500 aláírást gyűjtöttek össze, amelynek meglett az eredménye, az álom beteljesült. „Hiszem, hogy a Bethlen család jóvoltából és lelkiségében újabb érték van születendőben ezen a helyen.” 

A nőszövetség 6500 aláírással kérte a segítséget a kastély felújításához. 📸 Kiss Gábor

Bethlen Julianna grófnő örömét és háláját fejezte ki, amiért családja ősi fészke megújulhatott. Mint azt felidézte, a kastélyt 1949-ben államosították, a családot kilakoltatták. A grófnő Fruzsina testvérével később Angliába emigrált, de feladatul tűzték ki maguk elé, hogy az otthonukat visszaszerezzék. Ez 2008-ban sikerült, a jó ügy érdekében a kastélyt az Erdélyi Református Egyházkerületnek ajándékozták. „Remélem, hogy a Nőszövetség jó hasznát veszi a kastélynak, és hirdetni fogja a Bethlen család hazaszeretetét.”  

Jors Alin, Bonyha polgármestere szintén háláját fejezte ki az Erdélyi Református Egyházkerületnek a kastély megújulásáért, amely épület a település értékeit, kultúráját erősíti. A polgármester egy elismerő oklevelet nyújtott át a püspöknek, megköszönve mindazt, amit Bonyha legkiemelkedőbb épületéért tett. 

A kastélyben állandó kiállításon mutatják be a kastély és a kastélyt tulajdonló Bethlen-család történetét. 📸 Kiss Gábor

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta: „Az elmúlt években sok épületet felújítottunk, amely tettekkel nemzeti identitásunkat is megerősítettük, hisz vigyáztunk arra, ami a miénk.” A Bethlen család az Erdélyi Református Egyházkerületnek ajándékozta a kastélyt, amely óriási gesztus, ezt külön meg kell köszönni – hangsúlyozta. „Az Erdélyi Református Egyházkerület többször is bebizonyította, hogy jó gazdája a rá hagyott épített örökségeknek, templomok tucatjait restaurálta az évek során, most pedig ezt a kastélyt mentette meg az utókor számára, amely közösségi térként fog működni, hosszú évtizedekig reményt adva a mi közösségünknek.” 

Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár elsősorban a Nőszövetség tagjainak a munkáját köszönte meg, akik kitartásukkal, lelkes hozzáállásukkal elérték azt, amiért küzdöttek. A nők szolgálata egyidős az egyházzal, fogalmazott, ezek a nők olyan szolgálatot végeznek az élet minden színterén, amellyel a Kárpát-medencében élőket a saját élethelyzetükben támogatják. Mindezt önzetlenül, együttérzéssel, végtelen szeretettel és türelemmel. Így tették ezt elődjeik, a református nagyasszonyok is, így cselekedett a Bethlen-kastélyban született Árva Bethlen Kata is, aki birtokai jövedelméből templomot, iskolát építtetett, könyveket adott ki, gyermekeket taníttatott. Ennek az értékmentő munkának része a kastély megújulása is, amely teret ad a közösségnek egy olyan időszakban, amikor a keresztény kultúra támadások alatt áll.  

Kató Béla püspök áldást mond a kastély felavatásán. 📸 Kiss Gábor

A beszédek sorát Kató Béla püspök zárta. Világháborúk, földrengések, tűzvészek bontották falainkat, de Isten megtartotta a református népet, lelket és erőt adott az újjáépítéshez – fogalmazott. Most pedig elérkezett az építés ideje, a Bethlenek bonyhai kastélya régi pompáját idéző köntösbe öltözött. Az udvar jelentős támogatással járult hozzá az iskola, a szeretetszolgálat fenntartásához; templomot, iskolát építettek, ösztöndíjakat alapítottak, cserébe hitet, tudományt kaptak – idézte fel a püspök a nemesi család tevékenységeit.  

A kastély átadó ünnepségén a Kolozsvári Református Kollégium kórusa szolgált Antal Zsuzsanna karvezető vezénylésével, őket orgonán kísérte Rémán Róbert Roland, trombitán pedig Péter Attila. Az ünnepet a Rétyi Fúvószenekar, illetve a Marosvásárhelyi Borsika Néptánccsoport és a Marosi Népművészeti Iskola néptánccsoportjának előadása tette színesebbé. Verset szavalt Berekméri Melinda lelkipásztor.