Kolozsváron ülésezett az EREK Igazgatótanácsa

Kolozsváron, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának nagytermében ülésezett az EREK Igazgatótanácsa. Kató Béla püspök bevezető áhítata után, amelyet a Jer 29,11–15 alapján tartott, Kántor Csaba főjegyző állapította meg a határozatképességet, csupán két igazgatótanácsos hiányzott, akik kimentésüket kérték.

A püspöki bejelentések során Kató Béla elmondta, hogy egy éve már a koronavírus határozza meg a mindennapjainkat. A környező országok reformátusai – az egyes államok által bevezetett korlátozások miatt – nem vehetnek részt istentiszteleteken, de reménység szerint idén nem az online térben és a televíziók előtt kell a húsvétot megünnepelni.

📸 Kiss Gábor

Az ülést ismét az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában tartották. 📸 Kiss Gábor

A püspök szerint a járvány lejárta után komolyan fel kell térképezni, hogy mi történt az elmúlt év során a gyülekezetekben. A tavaly év elején végzett felmérések anyagi nehézségeket vetítettek előre, azonban nem lett akkora gond, mint amekkorára számítottak, viszont a gyülekezeti élet mindenhol megsínylette a járványt. Azt is fel kell térképezni, hogy melyek voltak azok a gyülekezetek, amelyekben egyáltalán nem volt igehirdetés, a vizitációk során ezeket fogják meglátogatni. Az építkezések ebben az időszakban is folytatódtak, megszakítás nélkül lehetett végezni a munkát.

A felújítások és építkezések nagy része idén véget fog érni, hiszen a 2017-ben kapott rendkívüli támogatást el kell számolni.

A gyülekezetek által megpályázott projekteken kívül maga az egyházkerület is bevállalt olyan projekteket, amelyek közegyházi és erdélyi magyar szempontból kiemelkedők. Marosvásárhelyen is sikerült jelentős előrelépéseket tenni, bölcsőde és óvoda is fog épülni, a Bolyai líceum épületére megkapta az egyházkerület a második építkezési engedélyt, és ezzel elkezdődhetett a főépület felújítása, valamint egy újonnan induló szakiskola beindítása is lehetségessé vált.

 

Elkezdődik a marosvásárhelyi Bolyai líceum és Református Kollégium főépületének felújítása

Ezen kívül Székelyudvarhelyen létrejön egy iskolaközpont azzal, hogy a városban működő kollégium egy új épülettel egészül ki, valamint Kolozsváron egyetemi központot hoznak létre. Jó ütemben halad a zeteváraljai ifjúsági központ építése, illetve a nagyenyedi régi tanári lakások teljes rehabilitációja is előrehaladott állapotban van. Május-júniusra fog elkészülni a kolozsvári gyűjtőkönyvtár, amely egymillió kötetnek fog helyet adni, Kézdivásárhelyen pedig a kollégium mellé épül egy tornacsarnok és egy elemi osztályoknak helyet adó épületrész. Sepsiszentgyörgyön, miután a Református Székely Mikó Kollégiumot visszaállamosították, új épületeket építtetett és vásárolt az egyházkerület, amelyekben a felekezeti oktatás modern körülmények között folyhat.

📸 Kiss Gábor

A testület tagjai egyetértenek abban, hogy fel kell térképezni a gyülekezetek helyzetét a járvány után. 📸 Kiss Gábor

A Püspöki Hivatal életében is történtek változások, főleg személyzeti kérdésékben kellett döntéseket hozni. Az ügyosztályok jelentéseiből kiderült, hogy minden ügyosztály teljesítette meghagyásait az elmúlt év során.

Az Igazgatótanács idén is 12 fiú és 3 lány helyet hagyott jóvá a Protestáns Teológiai Intézetbe felvételizők számára. Kató Béla püspök hangsúlyozta, hogy okosan kell megtervezni a jövőt, hogy minden időben biztosítani lehessen az utánpótlást.

A gyűlésen jóváhagyták a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközségben a segédlelkészi állást, valamint ebben és a törökvágási gyülekezetben is átminősítették a gondozói állást tisztviselői állássá. Jóváhagyták ugyanakkor a gyergyószentmiklósi református gyülekezetben létrehozandó tisztviselői állást. A kisbácsi gyülekezet számára is engedélyezték a második lelkészi állást. Az Igazgatótanács ugyanakkor arról is határozott, hogy a második lelkészi állások létrehozása és megszüntetésének kérdéskörét a Zsinatnak is javasolni fogja megtárgyalásra.

📸 Kiss Gábor

12 fiút és 3 lányt vesznek fel idén a Protestáns Teológiai Intézetbe. 📸 Kiss Gábor

Az EREK kebelében működő egyházközségek és esperesi hivatalok 2020. évi számadásainak összesítőit dr. Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsos ismertette, majd az EREK 2020. évi konszolidált számadását és a gyülekezetekben 2020-ban végzett építési és javítási munkálatokról szóló összesítőt is bemutatta. A Püspöki Hivatal 2020-as mérlegét is egyhangúlag megszavazta a testület, valamint felhatalmazták Kató Béla püspököt a mérleg aláírására.

Kató Béla püspök a gyűlésen elmondta, hogy a Központi Hivatal átszerveződés alatt áll, bizonyos állásokat meg fognak szüntetni. A szórványelőadói az egyik olyan tisztség, amelyet nem fognak tovább fenntartani. Ugyanakkor az egyházkerületi műszaki előadói állást is meg fogják szüntetni jelenlegi formájában. Arról határozott az Igazgatótanács, hogy ez a továbbiakban választott tisztség lesz, ahogyan az egyházmegyéknél is az.

📸 Kiss Gábor

A 2020. évi számadásokat dr. Ballai Zoltán ismertette. 📸 Kiss Gábor

Egyhangúlag elfogadta a testület az egyházkerület által a Gustav Adolf Werk által megítélet támogatásra javasolt gyülekezetek listáját, valamint a közalapi támogatásra javasolt gyülekezetek listáját is. A református falinaptár névnapjegyzékét felügyelő bizottság jelentéséből kiderült, hogy hivatalosan 6 név felvételét kérték tavaly a református falinaptár névjegyzékébe, ezek közül két kérést hagyott jóvá a bizottság, négyet pedig elutasított. Jóváhagyták a gyűlésen a csejdi és a Brassó II. gyülekezetek kölcsönigénylési kérelmét, majd elfogadták a STÁTER Önsegélyző Pénztár éves jelentését, és elrendelték a háromévente esedékes auditot.

Az Igazgatótanács elfogadta ugyanakkor az Erdélyi IKE által szerkesztett énekeskönyvet, amelyet idén adnak ki dr. Péter Éva egyházkerületi zenei előadó és dr. Visky S. Béla teológiai tanár ajánlásával.

Ezen a hétvégén lesz 100 éves az IKE