Kolozsváron tartották az idei első igazgatótanácsi ülést

Kolozsváron, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának nagytermében tartotta első ülését az egyházkerület igazgatótanácsa március 16-án.

Kató Béla püspök áhítata után az előző ülés jegyzőkönyvét ismertette Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes. Kató Béla a püspöki bejelentések során részletesen ismertette a kárpátaljai reformátusok helyzetét. Kitért a kárpátaljai egyházkerületben megtartott választásokra is, Zán Fábián Sándor püspököt harmadjára is visszaválasztották, a beregszászi beiktatásán a Generális Konvent is ott volt.

📸 Kiss Gábor

Beszámolt arról is, hogy még mindig folyik a gyűjtés a kárpátaljai magyarok megsegítésére, valamint arról is, hogy a kárpátaljai lelkipásztorok fizetésére is gyűjtenek az erdélyi lelkipásztorok. Választásokat tartottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben is, Bogdán Szabolcs János lett az egyházkerület püspöke.

Esküt tettek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület zsinati tagjai

A közös munka megkezdődött, a zsinati tisztségviselők letették az esküt, így újra kiegészülve lehet megkezdeni a közös munkát. A püspök részletesen beszámolt a marosvásárhelyi építkezésekről, ahol egy bölcsőde és a 10 osztályos elemi iskola épülete is el fog készülni az idén. Ismertette az igazgatótanáccsal a tanügyi törvény módosításait, amely több ponton is érinti a vokacionális oktatást, a tervezetben több kifogásolható tétel is van, amelyek változtatását már kérték. Az egyik legfontosabb változás a szakiskolák helyzetét szabályozza, a tervezet ugyanis kivonná a szakoktatást a kollégiumok ernyője alól. Ugyanakkor a vokacionális iskolákban is kétharmadra emelné a vallási profilú osztályok számát, ami a református egyház számára szintén nem megfelelő, hiszen közoktatást végez, a profilok csupán egyharmada teológiai osztály. Kató Béla püspök elmondta, hogy a diakónia is megújul, a koordinációs iroda új vezetője Tussay Szilárd lett.

A hatékony kommunikáció és a fenntarthatóság lesz a Diakónia koordinációjának a prioritása

📸 Kiss Gábor

A 2023-2024-es tanévben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 12 fiú és 3 lány helyet hirdet meg azzal a megjegyzéssel, hogy ha a teológiai intézet úgy látja, hogy sok tehetséges fiatal jelentkezik, akkor további négy fiút és egy lányt vehet fel igazgatótanácsi jóváhagyás nélkül.

📸 Kiss Gábor

Az igazgatótanácsi ülésen bővítették a marosvásárhelyi Gecse utcai gyülekezet hivatali keretét, két félállású egészségügyi asszisztens alkalmazását hagyták jóvá, valamint elfogadták a sepsiszentgyörgyi Belvárosi Református Egyházközség harmadik lelkészi állásának létrehozását. A Kolozsvári Református Egyházközségek Vagyonközösségének alkalmazottai ezentúl a törökvágási gyülekezet alkalmazottai lesznek, hét állás kerül át a kolozsmonostori gyülekezettől. A kolozsvári hidelvei gyülekezet hivatali keretét is módosították, a gondozói állás szociális munkás állássá minősítették át. Módosult továbbá a sárvásári gyülekezet hivatali kerete is a diakónusi állás ezentúl egészségügyi asszisztensi állás lesz. Az egyházkerület alapítványai közé vette fel az igazgatótanács a Bolyai líceum alapítványát.

📸 Kiss Gábor

Elfogadta a testület az Igazgatótanács 2022. évi zárszámadását, az egyházközségek és esperesi hivatalok 2022. évi számadás összesítőjét, az EREK gyülekezeteiben végzett építési és javítási munkálatok összesítő jelentését, a 2023. évi közalapi és GAW támogatások elosztásáról szóló javaslattervezetet, valamint az egyházkerületi könyvelésben lévő tartozások és leltári tárgyak leírását. Jóváhagyták ugyanakkor a Fidelitas Kft  és a Desagtours Kft ügyvezető igazgató váltását.

📸 Kiss Gábor

Az ülés végén a testület megszavazta, hogy Szilvássy Karola nevét veszi fel a sepsiszentgyörgyi öregotthon, amelyet május 27-én fognak ünnepélyesen átadni.