Esküt tettek a Királyhágómelléki Református Egyházkerület zsinati tagjai

Új fejezet kezdődött a Romániai Református Egyház Zsinatának életében, március elsején sor került az új zsinati tagok szolgálatba állítására.

Az ülésen a megválasztott zsinati tagok mellett a bizottsági tagok is részt vettek. 📸 Kiss Gábor

Az ülés Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének igehirdetésével kezdődött, aki az Ez 33,1-11. alapján hangsúlyozta, hogy bár a világmindenség őrzője Isten, valamilyen szinten minden hívő ember őrálló. Az őrállók feladatai elsősorban a mindennapjaikban adódnak, de Isten egyéni feladatokra is kiválasztott személyeket, akiknek kész kell lenniük a legnagyobb áldozat meghozatalára. De, ami a legfontosabb, az őrállók be kell fogadják Isten igéjét, amit azután továbbadhatnak. Isten az őrállók által a helyes utat igyekszik megmutatni, célja pedig nem a bűnös ember elítélése, hanem jó útra terítése. A zsinat leglényegesebb küldetése is az tehát, hogy tagjai ige által vezetett döntéseket legyenek képesek meghozni.

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki püspök az őrállók szerepére hívta fel a figyelmet igehirdetésében. 📸 Kiss Gábor

Az igehirdetés után Ambrus Attila erdélyi főgondnok tartotta meg a számbavételt, majd Balogh Csaba, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorhelyettese kívánt eredményes munkát a megalakul testületnek. Kató Béla püspök hangsúlyozta, hogy a zsinat nagy feladatok előtt áll, hozzátéve, hogy a közösség életének irányításában nagyon fontos a törvények meghozatala, amelyek jelzőtáblaként szolgálhatnak életünkben. Bátorította az új tagokat, hogy felelősségteljesen álljanak feladataik mellé, illetve biztosította őket, hogy ennek érdekében minden tudást, segítséget megkapnak. Az ülés végén az új zsinati tagok letették az esküt, valamint megalakultak a zsinati bizottságok.

15 új zsinati tag tett esküt az ülésen. 📸 Kiss Gábor