Hírek

2024. május 9.
Gyászjelentő – Bódi Sándor

Életének 83. évében, 2024. május 9-én elhunyt Bódi Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott főkönyvelője.

Elolvasom
2024. május 8.
„Maradjunk szentek Krisztusban” – megújult Szentgerice gyülekezeti háza

Kettős ünnepre gyűlt össze Szentgerice gyülekezete május 5-én, hogy anyák napján a szolgálatukba állított, megújult gyülekezeti házukért hálát adjanak.

Elolvasom
2024. május 2.
Megválasztották a Marosi Református Egyhámegye Presbiteri Szövetségének új elnökségét

Búzásbesenyőben szervezték meg 2014. április 27-én a Marosi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tisztújító közgyűlését.

Elolvasom
2024. május 2.
Szociális kávézó nyílt Marosvásárhelyen és Nagyváradon

Kandake szociális kávézó nyitotta meg kapuit Marosvásárhelyen és Nagyváradon a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókja, az Írisz Ház és az Erdélyi Református Egyházkerület…

Elolvasom
2024. április 25.
Látványosság a világnak – III. Kolozsvári Tavaszy-napok

Az előadások mellett külön figyelmet kapott a protestáns és római katolikus egyházak által aláírt Közös nyilatkozat a megigazulásról.

Elolvasom
2024. április 13.
Három évtizedes álom megvalósulása – átadták Kovásznán a Csoma Emlékházat és Népfőiskolát

Felavatták Kovásznán a Csoma Emlékházat és Népfőiskolát április 8-án.

Elolvasom
2024. április 10.
Gyászjelentő – Bíró István

Április 10-re virradólag, tragikus körülmények között elhunyt Bíró István, a Madéfalvi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora.

Elolvasom
2024. április 10.
Felhívás – Gyűjtés Bíró István családja számára

Gyűjtést indít az autóbalesetben elhunyt Bíró István lelkipásztor családja számára az Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség (ERLÉSZ).

Elolvasom
2024. április 3.
Pályázat – Mezőzáh

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Mezőzáhi Református Missziói Egyházközség lelkészi állásának betöltésére.

Elolvasom
2024. április 3.
Együtt a kereszt és az üres sír körül

A hat hetes böjti időszak végén, húsvét nagyhetében talán még inkább felértékelődik a várakozás az üres sír újonnani megtapasztalása után.

Elolvasom
2024. április 3.
Pályázat – Magyarbükkös

A Marosi Református Egyházmegyébe kebelezett Magyarbükkösi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2024. március 31.
Ft. Kató Béla püspök húsvéti pásztorlevele

„Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja.”

Elolvasom