Hírek

2021. április 4.
Ft. Kató Béla püspök húsvéti pásztorlevele

E húsvét alkalmával az emmausi tanítványokhoz hasonlítunk, akik a keresztre feszítés után hazafelé ballagva csalódottan mondták egymásnak: „mi pedig azt reméltük”.

Elolvasom
2021. április 1.
Gyászjelentő – Urbán Rudolf

2021. március 31-én, 51 éves korában hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének Urbán  Rudolf magyarbükkösi lelkipásztor.

Elolvasom
2021. március 29.
Gyászjelentő – Páll Zoltán Gyula

Életének 69. esztendejében elhunyt Páll Zoltán Gyula, Szászzsombor és Désakna egykori lelkipásztora, a Magyarkályáni Református Missziói Egyházközség lelkésze.

Elolvasom
2021. március 22.
Gyászjelentő – Cziráné Nagy Piroska

Életének 86. évében elhunyt Cziráné, szül. Nagy Piroska nyugalmazott lelkipásztor.

Elolvasom
2021. március 19.
Goga Eliza csontvelő-átültetésére gyűjtenek az erdélyi gyülekezetek

A tizenhárom éves Goga Eliza csontvelő-átültetésére hirdetett gyűjtést az Erdélyi Református Egyházkerület.

Elolvasom
2021. március 17.
Online konferencia: A prédikálás dilemmái és esélyei koronavírus-járvány idején

Online konferenciát szervez április 13-án a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpontja és a Hollandiai Protestáns Egyetem.

Elolvasom
2021. március 3.
Pályázat – Küküllőboldogfalva

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Küküllőboldogfalvi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. március 2.
Pályázat – Vajasd

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Vajasdi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Elolvasom
2021. február 17.
Megjelent a lelkésztovábbképzés 2021-es programfüzete

A továbbképzők jelentős része idén online platformokon zajlik.

Elolvasom
2021. február 11.
4 napos terápiás programot hirdet a Bonus Pastor Alapítvány

A Bonus Pastor Alapítvány 2021. március 18-21. között 4 napos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Magyarózdon.

Elolvasom
2021. február 9.
Pályázat – Dedrádszéplak

A Dedrádszéplaki Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkipásztori állás betöltésére.

Elolvasom
2021. február 5.
Pályázat – Kissármás

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Kissármás Református Missziói Egyházközség lelkészi állásának betöltésére.

Elolvasom