Új elemi iskola alapkövét tették le Marosvásárhelyen

Új ingatlan épül a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum elemi osztályainak a város központjában. Az épület alapkövét az Erdélyi Református Egyházkerület éves közgyűlésének keretében tették le az egykori zsidó iskola udvarán.

A 127. zsoltár szavai olvashatók a márványtáblán. 📸 Kiss Gábor

A Zsolt 127,1 verset („Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.”) és egyházkerületi címert tartalmazó márványlapot, valamint az aktuális egyházi és világi helyzetet tükröző időkapszulát helyeztek el az egykori zsidó iskola romos épülete területén, ahova elemi iskolát építtet az egyházkerület.

Az alapkövet az egyházkerületi közgyűlés keretében helyezték el. 📸 Kiss Gábor

Az eseményen Czirmay Csaba Levente marosi esperes köszöntötte az egybegyűlteket, majd Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester szólt a jelenlevőkhöz. Hatalmas lépésnek nevezte, hogy újabb intézmény épül a városban, majd hozzátette: az egyház bizonyul a legjobb sáfárnak erre a feladatra, hiszen évszázadokon át bizonyította helytállását. Egyben jelentőségteljes, hogy újra iskola létesül a megszűnt intézmény helyén.

Az időkapszulát Kató Béla püspök, a két iskolaigazgató és Péter Ferenc megyei tanácselnök helyezte el. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök az 1908-as egyházkerületi közgyűlést idézte fel, amikor a református kollégium új szárnyának alapkövét helyezték el. Az iskola falába épített kőládát és időkapszulát tavaly novemberben nyilvános eseményen nyitották ki. Ennek mintájára az új időkapszulába is elhelyezték a közgyűlési tagok névsorát, a püspöki jelentést, a kollégium történetének leírását, az aktuális sajtókiadványok egy-egy példányát, valamint a forgalomban levő pénzérmékből és bankjegyekből egy-egy darabot.

1908-as időkapszulát találtak a Marosvásárhelyi Református Kollégium alapkövében

A püspök elmondta, az erdélyi reformátusok mindig is iskolaalapítók és -fenntartók voltak, hiszen már a reformáció után felismerték az oktatás fontosságát, jelentős szerepét Isten igéjének terjesztésében. Az egykori zsidó iskola épületegyüttesére alapos keresés után találtak rá, majd újabb hosszas folyamat következett az építési engedélyek beszerzésével. Kató Béla továbbá hangsúlyozta: a református oktatás sosem volt diszkriminatív más felekezetűek és anyanyelvűek iránt, és az egyház a továbbiakban is felelősséget vállal a Bolyai líceum és református kollégium minden diákjáért. Arra kérte a város vezetését, hogy ígéretükhöz híven támogassák az iskolaépítést, hogy az együttélés szép példájává válhasson.

Az épületegyüttes a Horea út 19. szám alatt fog felépülni. 📸 Kiss Gábor

Az alapkövet a két iskola igazgatója, Benedek Zsolt és Hajdú Zoltán, valamint Kató Béla püspök és Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök helyezte el. Az eseményen jelen volt a helyi zsidó hitközösség vezetője, Dub László is. Az épületben 1890–1944 között működött a marosvásárhelyi zsidó iskola, ahonnan 1944-ben 341 tanuló került az auschwitzi haláltáborba. A deportáltak közül senki nem élte túl a meghurcoltatást. Az új iskolát a Manopera Architecture cég tervezte, a munkálatok kivitelezője a Romur vállalat.