Mesterségem címere: napközis tábort szerveztek Sepsiszentgyörgyön

A vakáció első hetében 170 gyermek táborozott a sepsiszentgyörgyi Vártemplom udvarán. A gyülekezet diakóniai és katekétikai munkacsoportja már februárban elhatározta, hogy idén nyáron a vakációs bibliahetet (KOEN Alapítvány programja), amely nagy népszerűségnek örvend, megtoldja egy gyülekezeti napközis táborral.

170 gyerek vett részt a sepsiszentgyörgyi vártemplomi gyülekezet bibliahetén.

A program témáját az Incze Hajnalka és Bocz Ildikó Rita által vezetett KOEN alapítvány munkatársainak összeállítása, a Mesterségem címere elnevezésű, gazdag tábori anyag ihlette. A gyülekezeti napközis tábor programjának megírására az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa kérte fel az alapítvány vezetőit és munkatársait.

A KOEN Alapítvány munkacsoportja vakációs napközi tábor szervezéséhez használható kézikönyvet állított össze Hívogató címmel. Ennek elsődleges célja, hogy valamelyest pótolni lehessen a vakációs időszakban a járvány miatt elmaradt vallásórákat. A kézikönyv két hét foglalkozásait tartalmazza. És bár a foglalkozások szervezése csapatmunka, az anyagot úgy dolgozták ki, hogy azt a lelkipásztor akár egyedül is meg tudja valósítani. A könyv anyaga nagyrészt eredeti munka, a zenei anyagot is erdélyi lelkipásztorok és zenészek írták. A könyv hamarosan elérhető, vásárolható lesz.

Bibliai mesterségekre épült minden nap, énekkel, játékokkal, népmesével, barkácsolással gazdagítva. A gyermekek azonnal ráhangolódtak, vidám, tartalmas hetet tölthettek együtt. A napot imával, bibliai történettel kezdték, ezt követően a gyermekek korosztályos csapatokra osztva végigjárták a tevékenységeket, műhelymunkákat. Volt, aki mesét hallgatott, mások barkácsoltak, játszottak, vagy a vendég kézműves mellett szorgoskodva ismerték meg a mesterség csínját-bínját. A fazekastól megtanulták, hogyan formálható az agyag értékes edénnyé, a sátorkészítőtől, hogy hogyan készül a menedék, a borásztól, hogy hogyan áldja meg a termést Isten, és hogy az emberi munka örömforrás. A szabótól elleshették, hogyan készül el egy varrott darab, amellyel meg lehet másokat örvendeztetni, a halásztól pedig azt, hogy türelem és kitartás nélkül nem lehet halat fogni.

Játékkal, élettel telt meg a Vártemplom udvara.

Vasárnap a templomban gyűltek össze szülők, gyermekek, a szeretetvendégséget biztosító asszonyok, presbiterek, az önkéntesekből álló IKE-csapat, a kántor és lelkészek családjaikkal együtt, hogy hálát adjanak a tartalmas napokért.

A rugalmas és tartalmas anyagot igényesen, bibliahűen, nagy szakértelemmel és gyermekszeretettel állították össze, kis- és nagycsoporttal, tábor formájában vagy csendesnapokra leosztva is használható. Áldott lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek egy-egy nyári napot a templom árnyékában eltölthessenek.