Tusnádfürdőn ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Tusnádfürdőn, az újonnan kialakított lelkészi üdülő helyszínén június 17-18-án tartotta soros ülését az Esperesek Kollégiuma. Berszán István elnök bevezető áhítata után Kató Béla püspök a megbeszélés helyszínéül szolgáló ház használati szabályzatának összeállítására kérte fel a jelen levő espereseket. Közösen döntöttek arról, hogy milyen feltételek szerint lehet majd a házat használni.

A ház három szintje három apartmanként fog szolgálni, elsődleges célja, hogy a lelkipásztorok belföldön is tudjanak jutányos áron üdülni. Az esperesi kar azt a döntést hozta, hogy kizárólag lelkipásztorok foglalhatnak le helyet a kulcsos házként működő üdülőben. Ha valaki két éjszakára foglalja le a házat, akkor éjszakánként 300 lejt kell fizetnie egy apartmanért, ha három vagy négy éjszakára, akkor az első két éjszaka 300 lej, a harmadik és negyedik éjszaka 250 lej, öt éjszaka pedig éjszakánként 250 lejbe kerül, a hatodik éjszaka pedig ingyenes.

📸 Kiss Gábor

Az Esperesek Kollégiumán szó esett a közelgő egyházkerületi közgyűlésről is, amelyen 31 ifjú lelkipásztort szentelnek fel a szolgálatra. A hagyománytól eltérően a közgyűlésre nemcsak az espereseket, hanem az egyházmegyei főjegyzőket is teljes létszámban várják a felszentelésen való palástos részvételre. Kató Béla püspök elmondta, hogy bár a szenteléstől szokták önálló lelkipásztornak nevezni azokat, akik elvégezték a segédlelkészi évet, tulajdonképpen a lelkészképesítő vizsga után már meghívhatók, és pályázhatnak gyülekezetekbe. A Romániai Református Egyház Zsinata július 8-án fog a kinevezett lelkipásztorok jogállásáról dönteni, ennek értelmében az, aki püspöki kinevezéssel kerül gyülekezetbe, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik majd, mint a megválasztott lelkipásztorok.

📸 Kiss Gábor

Idén hét segédlelkészt neveznek ki gyülekezeti szolgálatra. A végző teológiai hallhatók alacsony száma miatt nem minden segédlelkészt váró gyülekezetbe lehet frissen kinevezett szolgálattevőt küldeni. Kató Béla kitért arra is, hogy bár most enyhe lelkészhiány van az egyházkerületben, és tíz éven belül az alacsony nyugdíjazási számok miatt a jelenlegi végzős létszámokkal is úgy tűnhet, hogy túl sok lelkipásztort képzünk, fel kell készülnünk arra, hogy 2038 körül közel 200 lelkész megy egyszerre nyugdíjba. A rendszerváltás utáni nagy évfolyamok végzettjei ugyanis ekkor érik el a nyugdíjkorhatárt, ezért szükség van folyamatosan a lelkipásztorok képzésére, hogy tudják majd betölteni a nagy számban megüresedő állásokat. Szó esett a teológusok palástviselési jogáról is, a gyakorlatban ugyanis sok lelkipásztor a tiltó igazgatótanácsi határozat ellenére ráadja a teológusokra a palástot. Az esperesek egyetértettek abban, hogy ezt a kérdést nagyon jól érthetően szabályozni kell. A legációk alkalmával megkapott felhatalmazáshoz hasonlóan kaphatnának a teológusok jogot a palástviselésre egy-egy gyülekezeti szolgálat elvégzésekor. Kató Béla püspök hangsúlyozta, hogy elsősorban a palást mögött álló intézmény iránti tiszteletre van szükség, így minden szempontból körültekintő döntést kell hozni ebben a kérdésben.

📸 Kiss Gábor

Részletesen beszéltek az Esperesek Kollégiumán a különböző pályázatokról. A Magyar Kormány Miniszterelnöksége egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Nagyváradon bejelentette, hogy mindenki, aki tavaly leadta a pályázatát templomfelújításra a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, támogatásban fog részesülni.

Szó esett még a rendkívüli templomfelújításokról is. A püspök elmondta, hogy azokat az összegeket, amelyeket adott egyházközségek nem tudnak időben felhasználni, újra fogják osztani azok között, akik már rendelkeznek építkezési engedéllyel, és hiányzik még pénz ahhoz, hogy teljes mértékben be tudják fejezni a munkálatokat. Sorra vették az összes olyan gyülekezetet, amelynek bár megítéltek összeget, azonban még el sem kezdték a munkálatokat.

📸 Kiss Gábor

A gyűlés második napján Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár adminisztratív kérdésekről tájékoztatta az egyházmegyék vezetőit. Hangsúlyozta, hogy fontos a kommunikáció javítása az egyházmegyék és az egyházkerület között, arra kérte az espereseket, hogy határidőre és tárgyszerűen válaszoljanak a kapott e-mailekre.

Hívogató címmel az egyházkerület megbízásából vakációs napközi tábor szervezéséhez használható kézikönyvet állított össze a KOEN Alapítvány vakációs bibliahét szerkesztő munkacsoportja. Ennek elsődleges célja, hogy valamelyest pótolni lehessen a vakációs időszakban a járvány miatt elmaradt vallásórákat. A kézikönyv két hét foglalkozásait tartalmazza. Gáll Sándor kiemelte, hogy bár a foglalkozások szervezése csapatmunka, az anyagot úgy dolgozták ki, hogy azt a lelkipásztor akár egyedül is meg tudja valósítani. A könyv anyaga nagyrészt eredeti munka, a zenei anyagot is erdélyi lelkipásztorok és zenészek írták. Kató Béla püspök szerint a vakációs napközitábor lehetőségét a gyülekezeteknek mindenképpen ki kell használniuk arra, hogy megszólítsák a gyerekeket, ugyanakkor segítség lehet a szülőknek is, akiknek a válláról napi néhány órán át a gyülekezetek átveszik a gyermek nyári foglalkoztatásának a felelősséget.

📸 Kiss Gábor

Az esperesi kar részletekbe menően tárgyalt az időközi egyházkerületi választásokról is. Kató Béla püspök mandátuma vége előtt eléri a nyugdíjkorhatárt. Nyugdíjba vonulása után félidőben kell időszakos választásokat tartani, így az, akit az egyházkerületi közgyűlés megválaszt püspöknek, kevéssel több mint egyéves csonka mandátumot tud kitölteni. Előtte egyházkerületi főjegyzőt is kell választani, Kántor Csaba ugyanis 2021. november 1-től kérte nyugdíjazását. Más személyi változások is lesznek az igazgatótanács keretében. Dr. Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsost a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség presbitériuma meghívta az üresedésben levő lelkészi állásra. Megválasztása esetén a jelenlegi feladatait legtöbb az év végéig tudja betölteni. Kató Béla püspök azt is elmondta, hogy a nyugdíjazással megüresedő előadó-tanácsosi állásokat ügyosztályok összevonásával töltik be. Gyenge János közigazgatási előadó-tanácsos feladatait Gáll Sándor kapta meg, a missziói ügyosztály vezetését Kovács István nyugdíjazása után Kiss Tibor, a külügyi osztály előadó-tanácsosa fogja ellátni.