Megjelent a lelkésztovábbképzés 2023-as programfüzete

A Romániai Református Egyházban működő lelkésztovábbképzés rendszere szerint minden lelkésznek 5 évente legkevesebb 50 továbbképzési kreditpontot kell összegyűjtenie.

Ebből megközelítőleg harmincat tanfolyam jellegű továbbképzésen, a kiegészítő részt egyházmegyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. Kreditpontszerzésre olyan egyházmegyei lelkészértekezleteken van lehetőség, amit az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált előadások valamelyikének meghívásával szerveztek. Amennyiben valaki tudományos előadást tart vagy szakfolyóiratban tanulmányt jelentet meg, azzal ugyancsak kreditpontokat szerezhet. Az előadások, illetve publikált szaktanulmányok kreditponttal való értékelése évente a decemberi OLTT-gyűlés keretében történik. A vonatkozó kéréseket, az előadások rövid összefoglalója, illetve a publikáció megjelenési helyének megjelölésével, az OLTT titkárságához kell eljuttatni.

Ez év december 31-én zárul az aktuális 2019–2023-as továbbképzési ciklus. A fenti szabálytól a 2020-as járvánnyal terhelt év miatt eltérést jelent az, hogy 40 kreditpont elégséges a követelmények teljesítéséhez, de egy továbbképzésen és néhány lelkészértekezleti előadáson kötelezően részt kell vennie annak, aki eleget kíván tenni a szabályzaban foglalt előírásnak. Mivel a továbbképzési helyek száma korlátozott, a 2023-as éveben a továbbképzésre történő bejelentkezések rendjén, túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik ebben a ciklusban még nem vettek részt továbbképzésen, illetve a meglévő támogatási alapjuk fedezi a továbbképzés költségeit.

A Lelkésztovábbképzés Szabályrendelete megtekinthető az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján. Bővebb felvilágosítás Gáll Sándor OLTT-titkártól a 0731-344.207 telefonszámon vagy a gallsandor@gmail.com e-mail címen igényelhető.