Közös tanévnyitón ünnepeltek a református középiskolák

Nagykorú rendezvény lett, 18. alkalommal tartották meg az erdélyi és partiumi református középiskolák hagyományos tanévnyitóját, amelyre évente más-más településen gyűlnek össze az iskolák, kollégiumok képviselői, vezetői, lelkipásztorai, hogy a tanácskozás és kapcsolatépítés mellett ünnepélyesen, együtt is elindítsák a tanévet. Idén a 400 éves Bethlen Gábor Kollégium adott otthont a találkozónak.

A Bethlen-díjat idén Szász-Tikosi Zoltán nyugalmazott matematikatanár vehette át. 📷 Bethlen Gábor Kollégium

Kétnapos együttléttel indították a tanévet a református jellegű középiskolák Nagyenyeden szeptember 16–17-én. A találkozó már pénteken elkezdődött a kollégium felújított tornakertjének átadásával, majd futballmérkőzések és közös tanácskozás következett. A szombati tanévnyitó istentiszteletet Demeter Szabolcs István nagyenyedi iskolalelkész köszöntése indította, majd Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes hirdette az igét. A református iskolarendszer közösséget formáló erejére hívta fel a figyelmet: a mindenki számára elérhető tudásra, az evangélium mindennapi megélésére, a hatékony ösztöndíjrendszerre, kiemelve, hogy ezen túl mindegyik intézmény saját hagyományait is ápolva neveli diákjait.

Az igehirdetést követően Tőkés Zsolt egyházkerületi főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket. A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója szerint „célunk, hogy a családért, az egyházért, a hazáért, a népért felelős ifjakat neveljünk. Egy nemzet jövője, az anyanyelvű oktatás rendszerén és színvonalán múlik.”

A Bethlen kollégium 400 éve címmel tartott előadást Gudor Kund Botond. 📷 Bethlen Gábor Kollégium

Az eseményen dr. Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese A Bethlen kollégium 400 éve címmel tartott előadást, amelyben a protestáns felsőoktatás indulásának sajátos erdélyi szempontjait foglalta össze. A lelkipásztor ismertette a kollégium megalakulásának körülményeit, majd indokolta a feltámadó főnix képét, amellyel az intézmény jellemezte magát a nehézségek idején (1658, 1704, 1849, 1920 után). Az előadás kitért néhány kollégiumi személyiségre, akik a magyar és világkultúra részei lettek lelkészként, tanárként, művészként vagy politikusként. Az intézmény 20-21. századi szerepével kapcsolatban Gudor Botond elmondta: „ismerve azt, hogy ma is érvényes Bod Péter azon gondolata, hogy a kollégium a kegyesség és tudomány nevezetes fészke, ma a Bethlen kollégium nagy feladata a működéséhez szükséges humán erőforrás megtalálása. Ez nem a fővárosban vagy Kolozsváron van, hanem a környező gyülekezetekben, közösségekben. A megmaradás értelmében ezt kell szolgálnia és kiszolgálnia, mert ettől függ a magyar nyelvű oktatás fizikai megmaradása. Közösségeink a kollégiumtól függnek, ahogy a kollégium is tőlük. Nélkülük minden más csak a történelem marad.”

 

Az eseményen átadták a Bethlen-díjat is, amelyet a Bethlen család iránti tiszteletből alapítottak, és 2004 óta évente ítélik oda a református kollégiumok közös tanévnyitó ünnepségén. Olyan pedagógusok kaphatják meg, akik a hazai református iskolaügy érdekében rendkívülit tettek, eredményes és maradandó munkát végeznek, és szellemi értékeket teremtenek nevelő tevékenységük által.

A nagyenyedi kollégium utoljára hat éve fogadta az eseményt. 📷Bethlen Gábor Kollégium

 

A Bethlen-díjat idén Szász-Tikosi Zoltán, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium nyugalmazott matematikatanára vehette át. Méltatása során Gáll Sándor egyházkerületi kancellár a hitét aktívan gyakorló keresztyén pedagógusról elmondta: „Matematikatanárként évtizedeket átfogóan kiemelkedő eredményeket ért el – nemcsak körzeti, megyei vagy országos versenyeket nyertek meg az általa felkészített diákok, hanem nemzetközi matematikavetélkedők többszörös résztvevői is voltak. Nem hiába részesítették tiszteletbeli díjban a Román Parlamentben 2017-ben. Felnéztünk rá rátermettsége, szakmai felkészültsége, teljesítményei és eredményei okán. Ám tekintélyét, megbecsültségét, elfogadottságát minden bizonnyal nem csupán szakmai, oktatói teljesítménye, hanem emberi kvalitásai is megalapozták.” A Romániai Református Egyház Zsinatának Elnöksége ezért is ismerte el Bethlen-díjjal a több mint 40 éven át végzett fáradhatatlan és önfeláldozó munkát.

Átadták a nagyenyedi kollégium korszerű tornakertjét

Zárásként Szőcs Ildikó igazgató házigazdaként köszöntötte az ünneplőket. Az eseményen a kollégium kórusa szolgált Szabó Zsombor karvezető vezénylésével, és fellépett az iskola ifjúsági zenekara Szilágy Róbert irányításával.