Átadták a nagyenyedi kollégium korszerű tornakertjét

Modern, tágas sportpályát vehetett használatba a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium közössége. A felújított területet az erdélyi és partiumi református középiskolák közös tanévnyitóján adták át hivatalosan egyházi és világi elöljárók jelenlétében.

Retro tornagyakorlatokkal indult az esemény. 📸 Kiss Gábor

Oly távol, mégis közel – szólt az idei tornavizsga mottója, jelezve a múlt közelségét és a hagyományok élő jelenlétét az intézményben. Az elmúlt évtizedek hagyományos tornavizsgáit idéző gyakorlatsorozattal indították a kollégium diákjai a tornakert átadására rendezett ünnepi alkalmat Tályai Stefánia és Kerekes Ferenc testnevelőtanárok vezetésével, majd a köszöntések sora következett.

A nagyenyedi iskolában nagy múltja van a sportnak, évszázados feljegyzések is őrzik a diákok kiemelkedő eredményeit. A futball, vívás, úszás, gimnasztika már a 19. században szerepelt a tanrendben, és tornakör is működött az intézményben. A tornacsarnok 1897-beli, az iskola mögötti dombon elterülő tornakert azonban ekkor már létezett.

Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára a nagyenyedi kollégium dél-erdélyi magyarság körében betöltött szerepét, jelentőségét hangsúlyozta köszöntőjében. „Amikor Erdélyre gondolunk, úgy beszélünk róla, hogy minden embernek életében legalább egyszer el kell jutnia ide” – mutatott rá az államtitkár, aki úgy látja, sokan meglepődnek, ha megtudják, hogy külföldre vándorolnak innen a fiatalok. Arra biztatta a jelenlevő diákokat, becsüljék meg Erdélyt, iskolájukat, közösségüket, és szülőföldjükön alakítsák ki jövőjüket. A tornakertre tekintve pedig elmondta: a sport kitartásra, képességeink fejlesztésére tanít, ami az élet minden területén gyümölcsöket hoz.

Potápi Árpád János államtitkár a sport jelentőségét hangsúlyozta beszédében. 📸 Kiss Gábor

Pál apostol és az ószövetségiek is sokszor beszélnek a lélek műveléséről, de ugyanilyen gyakran hangoztatják, hogy a testet sem szabad elhanyagolni – hívta fel a közönség figyelmét dr. Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes, hangsúlyozva, hogy a lelket Istentől kaptuk, a test pedig a Szentlélek templomaként működik. Ennek a külső-belső egészségnek az ápolására törekedett a református egyház évszázadokon át azáltal, hogy megfelelő iskolákat biztosított a felnövekvő generációknak. „Az egyháznak mindig megvan az a lehetősége, hogy ne csak a tudományokat adhassa át, hanem a lelket, hitet is művelhesse, és szellemileg-testileg egészséges fiatalokat neveljen, akik el tudnak igazodni a világ nehézségei között” – fűzte hozzá Kolumbán Vilmos.

A diákok látványos műsorral készültek. 📸 Kiss Gábor

Adriana Iulia Oana Badea polgármester szerint a nagyenyedi közösség gazdagabb a kollégium hagyományai által, Nagyenyed pedig jó példája lehet a különböző etnikai hátterű közösségek együttélésének – ezt pedig oktatással, toleranciával, egymás hagyományainak elfogadásával érhetjük el. Dr. Lőrincz Helga alpolgármester egykori kollégistaként is örömét fejezte ki az intézmény haladásáért, és elmondta, éppen sportbázis épül a városban, és egy új tanuszoda tervezése is zajlik.

A felújított tornakert tágas, modern, sétánya, nézőtere, több sportpályája is van. 📸 Kiss Gábor

Bárócz Lehel projektfelelős a munkálatokkal kapcsolatban elmondta: ma praktikus, könnyen használható, multifunkcionális terekre van szükségünk – ezt igyekeztek elérni a tervezők és kivitelezők, miközben megtartották a sportpálya megszokott elemeit és park jellegét. Felújították és leburkolták a sétányt, autófeljárót építettek, kibővítették a kisebb pályát, így a füves futballpálya mellett kézilabda- és kosárlabdapálya épült, emellett új kerítés, vezetékes víz, megfelelő világítás került a helyszínre. A téren ásatásokat is végeztek, és a háborúban életüket vesztett katonák csontjait új sírba helyzeték.

Az egyházkerület részéről Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket. 📸 Kiss Gábor

Szőcs Ildikó nagyenyedi igazgató szerint az iskolák közös ünneplése azt mutatja, hogy szétszórva bár, de nagy családként működik a közösség, amely továbbra is a gyerekek érdekében szeretne munkálkodni. A Bethlen Gábor Kollégiumban hosszas folyamatot zártak le a tornakert felújításával, hiszen évek óta zajlik az iskola és a hozzá tartozó épületek modernizálása, ezzel pedig teljes lett a kép. Az intézményvezető köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért és az Erdélyi Református Egyházkerületnek, amiért tulajdonosként jó sáfára a kollégiumnak, emellett megköszönte a nagyenyedi városvezetésnek az eredményes partnerséget.

Középiskolások és elemisták egyaránt zenés tornagyakorlatokat mutattak be. 📸 Kiss Gábor

A továbbiakban az elemi osztályos kisdiákok szintén zenés tornagyakorlattal kedveskedtek a jelenlevőknek Gilyén Izabella, Kis Amália, Szakács Ildikó, Alexa Mária és Mester Ágnes tanítónők irányításával, majd diákok és tanárok focimérkőzései következtek. A napot a kollégium Fordított Patkó színjátszókörének előadása, táncház, valamint a meghívott igazgatók és iskolalelkészek tanácskozása zárta. A hivatalos tanévnyitó szombaton, szeptember 17-én történik meg ünnepi istentisztelet keretében, 11 református intézmény képviselőinek részvételével.