Kalotaszeg erős vára a felújított bánffyhunyadi templom

Európai uniós forrásokból, helyiek adományából, valamint a magyar kormány és Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával újult meg teljesen Kalotaszeg legnagyobb református temploma. A gyülekezet vasárnap, július 17-én tartott hálaadó istentiszteletet.

Az impozáns bánffyhunyadi templom felújítására 2017-ben nyert kétmillió euró értékű uniós pályázatot az egyházközség. A folyamat már 2016-ban elkezdődött Kiss-Cserey Zoltán lelkipásztor szolgálata, majd Molnár Irma lelkipásztor beszolgálása idején. Ekkor készültek el az előtanulmányok, majd összeállt a szükséges iratcsomó a pályázat benyújtásához. A projekt egyik feltétele volt, hogy a helyiek tegyék ki a megpályázott összeg két százalékát, a közösségnek pedig sikerült a vártnál többet adakoznia. 2019 nyarától a gyülekezeti teremben, ünnepekkor pedig a helyi kultúrotthonban gyűlt össze a közösség – mondta el Jakab Mihály Gyula lelkipásztor, aki hat éve szolgál a gyülekezetben.

Kalotaszeg legnagyobb református temploma megújulva várja a híveket. 📸 Kiss Gábor

A felújításra már nagy szükség volt a templom rossz állapota miatt: a tető, zsindely megvásott, sokszor beázott esőzéskor az épület, károsítva az értékes kazettákat, padokat, orgonát is. Az épület szerkezete viszonylag jó állapotban maradt meg, de a falakat kívül-belül újravakolták, bent az északi oldalon talált 14. századi freskókat pedig restaurálták. A szentély ablakait visszaalakították eredeti méretükre, ólomüveget építettek be, újrazsindelyezték a tetőt, és gerendákat, szarufákat cseréltek, ahol szükséges volt. A padok és a toronyóra felújítását, a harangok villamosítását, valamint a templomkert rendezését magyar állami támogatásból fedezték.

📸 Kiss Gábor

Külön említést érdemelnek a templom restaurált kazettái: a szentélyben az Umling-féle kazetták 1881-ben készültek, a hajóban Felvinczi János művei 1705-beliek, a karzat mellvértjén látható kazetták pedig az 1680-as évekből valók, Gyalui Asztalos János művei. Emellett a mostani restaurálásokkor előkerült egy negyedik festő munkája is: a szószékkoronán és a szószék karzatán levő színes motívumok 1748-ból valók. A felújítás másik legnagyobb momentuma azonban a Bánffyak 400 éves érintetlen kriptájának a feltárása volt.

Érintetlen kriptát találtak a bánffyhunyadi református templomban

A hálaadó ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét az Ézs 43,19 alapján: „Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” Az igehirdetés során felmerült, hogy az új és régi harcában Isten melyik oldalon áll. Ő a régi rend része, múltunk, történetünk, őseink hite, de egyben jövőnk is, hiszen Jézus sem új tanítást hozott, hanem a régit helyezte vissza jogába. A régi azonban akkor jó és hasznos, ha ébren tartja az ember és Isten közötti találkozást. Ahogyan a régi hagyományok csupán külsőségekben való megőrzése sem vezet jóra, úgy a külső kényszerből jövő látszatfelzárkózásból is kimarad a lényeg – foglalta össze a püspök, majd kijelentette: „Olyan Istenünk van, aki egyszerre tud megőrizni és megújítani.”

Kató Béla püspök: „Olyan Istenünk van, aki egyszerre tud megőrizni és megújítani.” 📸 Kiss Gábor

Vincze Minya István kalotaszegi esperes szerint a bánffyhunyadi templom erős várként hirdeti, hogy a helyi református magyarok híven őrzik őseik hagyatékát, és nemcsak élettel töltik meg a művészi értékeket hordozó templomot, hanem önzetlenül azért is tesz, hogy a jövő nemzedék hitet, erőt, megnyugvást és további bizakodást nyerhessen a hajlékból. Búzás Fekete Mária alpolgármester a hatalmas összefogásról beszélt, amelynek köszönhetően megvalósulhatott az óvoda építése, az iskola alapkövének elhelyezése, a templom felújítása és a Kalotaszegi Magyar Napok megrendezése.

Búzás Fekete Mária alpolgármester óvoda, iskola és templom egységéről beszélt. 📸 Kiss Gábor

Ilyés Szabolcs, a Regional Consulting cég vezetője beszélt a templomfelújítás folyamatáról, majd a leányfalui testvérgyülekezet részéről Kovács Tamás lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. A két gyülekezetet Ravasz László személye kapcsolja össze, aki Bánffyhunyadon született, és Leányfaluban halt meg. Tudor Petrovici ortodox lelkipásztor Dan Lupuțan bánffyhunyadi esperes üdvözletét adta át.

Soltész Miklós államtitkár az egyházak megtartó erejét emelte ki. 📸 Kiss Gábor

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: az elmúlt évtizedben a nemzet és a keresztyén hit megmaradását szolgáló megvalósítások történtek, a felújított templomok, az új bölcsődék, óvodák pedig nemzetiségtől és felekezeti hovatartozástól függetlenül hasznára váltak a közösségeknek, helyi gazdaságnak. Az egyházi közösségek különösen kivették a részüket a munkából, és megőrizték ősi hajlékaikat. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi nehéz időkben felértékelődik az egyházak szerepe, hiszen reményt, segítséget, támaszt kell adniuk hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök szerint a bánffyhunyadiak bebizonyították, hogy erős közösséget alkotnak, hiszen aki templomot épít vagy újít, tudja, hogy nem lehet hagyomány és hit nélkül előre menni. „Aki a 21. században közösséget épít, biztos, hogy jó úton van” – hangzott el.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes: „Aki a 21. században közösséget épít, biztos, hogy jó úton van”. 📸 Kiss Gábor

Jakab Mihály Gyula helyi lelkipásztor a 90. zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet. Elmondta, hálaadásra ad okot a 700 éves templom, a frissen épült óvoda és a jövőben megépülő iskola is, de az Úr az igazi hajlék, Krisztus az igazi alap nemzedékről nemzedékre. A lelkipásztor megköszönte a támogatásokat, a tervező és kivitelező csapat munkáját, valamint a gyülekezet odaadását, kitartását, adományait. Török Ferenc főgondnok a lelkipásztor és családja munkáját, valamint a presbiterek hozzáállását köszönte meg. Az istentiszteleten az ünneplők a helyi iskolások zenés szolgálatát, Marosán Csaba színművész szavalatát, valamint Antal Tímea énekesnő előadásában egy kalotaszegi zsoltárt hallhattak. A templomért való hálaadás egy egész napos ünnep része volt: délelőtt átadták az új óvodát, elhelyezték a jövőben felépülő magyar iskola alapkövét, a délután folyamán pedig a Kalotaszegi Magyar Napokon lehetett együtt a közösség.