Igazgatótanácsosaink – Jakab István: Hinni kell a célokban

Az elmúlt év folyamán az Üzenet hasábjain megismerkedhettünk az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának tagjaival. Sorozatunk most online is olvasható.

Jakab István marosvásárhelyi üzletember a 2018-as kerületi választások óta igazgatótanácsi tag, a vártemplomi gyülekezet presbitere. 1993 óta vezeti az egészségügyi laboratóriumi készülékeket, eszközöket és reagenseket forgalmazó Clinilab céget, így nem idegen számára a nagy felelősséggel járó döntéshozatali pozíció.

Jakab István 1957-ben született Radnóton, Mezőbodonban és Búzásbesenyőn nevelkedett, majd Marosvásárhelyen járt iskolába. Elektromérnöki végzettséggel rendelkezik, és 1993 óta vezetője a Clinilab vállalatnak. Házas, egy fia, egy lánya és öt unokája van.

„Erős református neveltetésben részesültem. Ha lenne nekünk, reformátusoknak pápánk, akkor a most 97 éves Annuska nagynéném megpályázhatná a tisztséget. Nagyapám a maga férfias módján élte meg a reformátusságát, nagynéném pedig buzgóbb hívő volt” – idézi fel gyerekkori emlékeit Jakab István. A szülei tanítók voltak Búzásbesenyőn, és bár hitéletüket vissza kellett fogniuk a hatvanas években, falusi értelmiségiként jó viszonyban voltak a helyi lelkésszel. „Az egyházhoz való kötődésem inkább nagyapám és nagynéném hatására alakult ki, de édesanyám is nagyon konok hívő volt” – emlékszik vissza az üzletember családjára, akik mindig közösségben mozogtak, tevékeny, aktív életet éltek.

Vállalkozói tapasztalatait is szeretné kamatoztatni az egyházban Jakab István. 📷: Kiss Gábor

Jakab István végzettsége szerint elektromérnök, Temesváron járt egyetemre, majd a rendszerváltás előtt 11 évig dolgozott a szakmában egy bukaresti cég marosvásárhelyi kirendeltségénél. 1992-93-ban, a nagy vállalkozási lázban külföldi partnerekkel megalapította jelenlegi vállalkozását, amelynek mára az ország több városában is vannak kirendeltségei. Jelenleg harmadik mandátumát tölti presbiterként Marosvásárhelyen, a vártemplomi gyülekezetben, 2012-től pedig az egyházkerületi közgyűlésben is részt vett küldöttként. Nem riad vissza a nehéz feladatoktól, és vallja, hogy lelkiismerettel és tisztességgel végez el minden szolgálatot, legyen szó egyházi vagy üzleti ügyekről. Közvetlenül az igazgatótanácsi tisztség elvállalása után is beszélgettünk vele, ekkor pozitívan és határozottan nézett az új kihívás elé.

„A véleményemet felelősen vállalom, a döntéseimet nyugodt lelkiismerettel akarom meghozni, megfelelő háttérismerettel. Hittel és nagy lelkesedéssel vágok neki a feladatnak”

– mondta el a mandátum kezdetén. Hozzáállása azóta sem változott: úgy tartja, az eredményes munka titka a jó előkészítés, és ez jellemző a tanács üléseire.

Vállalatvezetői tapasztalatait az egyházi munkában is kamatoztatja, hiszen megszokta már a döntéshozatal nyomását, és átlátja a különböző szinteken folyó procedúrákat. A cégen belül is mindig figyel arra, hogy összehangolják a munkát, még ha a döntéshozatali szinteken meg is van egy adott fokú szabadság. „Fontos mindig olyan döntést hozni, amit személyesen is vállal az ember. Nem bújhatunk el a közös döntéshozás, az oldott felelősség mögé” – fejti ki Jakab István, és elmondja, egyházi tevékenységében a világi adminisztráció, törvénykezés, ügyvitel terén segítheti a munkát, hogy az 21. századi szinten folyhasson. Az üzletember úgy véli, az egyháznak most különösen oda kell figyelnie az anyagi lehetőségek korrekt, tisztességes felhasználására a kerülettől a községek szintjéig.

A vállalkozóval marosvásárhelyi irodájában beszélgettünk. 📷: Kiss Gábor

„Hinni kell a célokban – legyen szó egyházi közösségről vagy vállalkozásról. Az elején ráérzésből is fel lehet építeni egy közösséget, azonban ahhoz, hogy megtartsuk és jó irányba tereljük, tapasztalat, felhalmozott tudás is kell” – mutat rá Jakab István, majd újabb párhuzamot von az egyházi és világi vonal között: például egy egyházközségben is feltétlenül szükséges a precizitás és a kitartó munka, hogy eredményes legyen a szolgálat. Úgy véli, a presbitereknek, gyülekezeti tagoknak segítséget kell nyújtaniuk a közösségépítésben, adminisztrációban, projektek lebonyolításában, hogy megkönnyítsék a lelkipásztorok munkáját, támaszt nyújtsanak nekik: „Feltétlenül szükséges minden gyülekezetben egy olyan mag, akik felvállalják és elvégzik a feladatokat, miközben odafigyelnek arra, hogy megfelelően legyen leosztva a munka, és mindenki a részét elvégezze.”

Jakab István szerint értéke van a presbiteri szolgálatnak. 📷: Kiss Gábor

Jakab István úgy gondolja, a presbiterek körében a szelekció a legfontosabb, hiszen nehéz megtalálni a megfelelő, aktív embereket, akik jóindulatúak és tettre készek, mozgósítják a híveket, és felébresztik a szolgálatkészségüket. Aki reggeltől késő délutánig dolgozik, nem jut ideje egyébbel is foglalkozni – emiatt is leszűkül sokszor a jelöltek köre. „Nem lehet ölbe tett kézzel üldögélni, nem adhatjuk fel, próbálkozni kell különböző eszközökkel, hogy szólítsuk meg a gyerekeket, időseket, szülőket akár bibliaórákkal, bármilyen kezdeményezéssel, vonjuk be őket a gyülekezeti életbe. A múlt rendszerben az egyház nyújtotta azt a lehetőséget, hogy magyarul, magyarként élhessük életünket. A váltás után külső behatásra, illetve a nagy szabadság következtében ez kezdett lecsendesedni, mára pedig eléggé eltávolodtak az emberek az egyháztól” – hangzik el beszélgetésünkön.

„Ha valaki a boldogságot keresi, a jól végzett munka után megtalálhatja azt. És ha az ember érzi, hogy van benne egy kis szikra a közösség ügye iránt, akkor csapjon bele. Anélkül fölösleges, mert ez nem az egyéni megvalósítás útja”

– mondja ki a biztató szavakat Jakab István, aki meglátta a presbiteri szolgálat értékét az egyre értékvesztettebbé váló világunkban. Beismeri, hogy sokszor jár nehéz pillanatokkal, nem mindig értenek egyet a felek, de ezeket le lehet küzdeni.

Jakab István Marosvásárhely közösségi életében is részt vesz, tagja a Marosvásárhelyért Egyesületnek, támogatja a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központot, a mezőségi gyerekekkel foglalkozó Szivárvány Alapítványt, és közben családjára is igyekszik odafigyelni. Egy fia és egy lánya van, akik négy fiú és egy kislány unokával ajándékozták meg a családot, és külön öröm, hogy mind Marosvásárhelyen laknak. 42 éve házas, felesége számítógépes szakember, jelenleg azonban a kisunokák nevelésére szánja idejét.

 

Sorozatunk előző részében Szegedi László generális direktorral beszélgettünk:

Igazgatótanácsosaink – Szegedi László: Magyar oktatás nélkül az igehirdetés is érthetetlenné válik