Húszéves munkáját ünnepli Sepsiszentgyörgyön a Diakónia

Kétnapos rendezvénnyel adott hálát húsz éve zajló eredményes munkájáért a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókja szeptember első napjaiban. A születésnapi találkozó hálaadó istentisztelettel indult, majd konferencián értekezhettek a résztvevő szakemberek és munkatársak a szervezetről, feladatokról, kihívásokról.

Az évforduló ünneplésének első mozzanata a csütörtökön, szeptember 1-jén tartott istentisztelet volt a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai templomban. Az ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét a Gal 6,2 alapján: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” Az igehirdetés során elhangzott: Kálvin a szeretetszolgálatot az egyházunk ismertetőjegyeként, alapszervezetként tartja számon.

„Egyház és szeretetszolgálat elválaszthatatlan egymástól.

Egyházunk szeretetszolgálatban él” – mondta el a püspök, hozzátéve, hogy a szeretetszolgálat abból táplálkozik, amit Isten igéje támaszt a munkatársak szívében, és cselekvő szolgálattá válik. Kató Béla szerint fontos, hogy a bennünk levő hálát mindig konkrét tettekre váltsuk – ne a sajnálat motiváljon, hanem minden emberben lássuk meg Istent, aki arra indít, hogy hálásak legyünk. „A diakónia a tettek nyelvén felhangzó bizonyságtétel, a szeretet lényege is erről szól.”

Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai templom adott otthon a rendezvénynek. 📸 Berekméri Gabriella

Az igehirdetést követően Tóth Anna idősgondozó ágazatért felelős igazgató köszöntötte a jelenlevőket az 1Kor 4,20 verssel: „Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” Büszkén idézte fel a kezdeteket, amikor szinte a semmiből építkezve, kis maggal elindult Sepsiszentgyörgyön a Diakónia első romániai fiókszervezete, és azóta erős egyházi-civil szervezetté nőtt Kovászna megyében, országszerte pedig már tíz hasonló fiók nyílt. A húsz éve elkezdett otthoni idős- és beteggondozó szolgálat mellett a fogyatékkal élők, gyermekek, családok, bajban élők felé is nyitottak,

mára már 2000-hez közelít a megsegített személyek száma.

Sajnos az állami fenntartás nem szavatolt, így évente elő kell teremteni az anyagiakat, de  a megye, a város és a környező települések, az egyházak és civil szervezetek vezetői egyaránt partnerként állnak a Diakónia mellett.

Tóth Anna igazgató a kezdetektől jelen volt a szervezet életében. 📸 Berekméri Gabriella

Makkai Péter, a Munkaügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium államtitkára a szervezet volt munkatársaként is szólt az egybegyűltekhez. A Mt 5,16 verset idézte: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” A lelkipásztor részletesen ecsetelte, hogy hogyan látszik a Diakónia munkája Bukarestből, és elmondta: szeretné, ha a szeretetszolgálat világossága megmutatná azoknak az arcát, akikért a munkatársak szolgálnak: az idősek, fogyatékkal élők, gyerekek, elesett családok sorsát. Makkai Péter azt kívánta, a munkatársak szolgálatának fénye láttassa meg a kívülállókkal is Istent.

Makkai Péter államtitkár volt munkatársaként jelent meg az eseményen. 📸 Berekméri Gabriella

A köszöntések rendjén Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, a református egyház élen jár Kovászna megyében a szociális szolgáltatások terén, és egyre nagyobb szükség mutatkozik rá. Válság, gazdasági nehézségekkel és társadalmi feszültségekkel átitatott időszak következik, ilyen helyzet a hátrányos helyzetűeket különösen nehezen érinti, ezért a megyei tanács is kiemelten, partnerként szeretné segíteni a szeretetszolgálatot. A tanácselnök követendő példának nevezte a sepsiszentgyörgyi fiókszervezet munkáját a kitartás és kiváló szakmaiság terén.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere dicsérő szavakat intézett a szervezet munkatársaihoz, hiszen szolgálatuk által a társadalom minden rétegét összefogják, a közösség legérzékenyebb rétegeivel foglalkoznak. „Azt vállalják fel, amitől sokan megrettennének, számukra azonban ez a szeretet és hit forrása” – tette hozzá a polgármester. Úgy véli, az életben a legnehezebb feladat alázattal, csendben szolgálni másokat, hiszen ez megviseli a testet és a lelket is, mivel a látott sorsokat magunkban hordozzuk. „De mivel nem fordítod el a fejed, megváltozik egy-egy élet” – hangzott el.

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója szerint fontos, hogy mindig úgy tekintsünk egymásra, hogy egy test tagjai vagyunk, bárhol élünk is, így a hálaadás is közös. Az igazgató szerint megindító látni, ahogy a Tetemtő szavára megindulnak a testvérek, és csatlakoznak a hiteles, elkötelezett munkához. Példaként a szeretetszolgálat mozgósítását említette a háború kitörésekor: 48 óra alatt kétezer ember jelentkezett segíteni. „A társadalom atomjaira van hullva, de látják, ahogy az egyház hiteles segítő munkát végez” – hangsúlyozta Czibere Károly, hozzátéve, hogy a társadalmunkban is rengeteg ember van, aki várja, hogy megismerje a Krisztus-hitben gyökerező szolgálatot, csak lehetőséget kell adni nekik erre.

Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója Vizsolyi Bibliát ajándékozott a születésnapra.📸 Berekméri Gabriella

A továbbiakban Birtalan Csilla, a szervezet kuratóriumi alelnöke vezénylésével 87 munkatársnak köszönték meg személyesen az odaadó szolgálatot.

Több mint száz munkatárs odaadó szolgálatáért adtak hálát. 📸 Berekméri Gabriella

Az együttlét szeptember 2-án hálózatépítő konferenciával folytatódott. A napot dr. Kolumbán Vilmos főjegyző áhítata indította, majd Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója mutatta be a szervezetet. A szociális szolgálatok akkreditációjának és licenszezésének rendszere címmel Crăciun Adél, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság alelnöke tartott előadást, Makkai Péter államtitkár pedig a romániai szociális rendszer reformjáról beszélt. Eközben  tematikus műhelymunkák is zajlottak: Katona Viktória időseknek szóló programokat mutatott be, Birinyi Márk (MRSZ) a fogyatékkal élőkkel való foglalkozásra fókuszált, Sztojka Szabina (MRSZ) pedig gyermek-, családsegítő és cigánymissziós programokról beszélt.

Részletesebb adatokról, a szervezet tevékenységéről itt olvashatnak:

Újabb tartalmas évet zárt a Diakónia Kovászna megyében