Felújították a bánffyhunyadi református templomot

Teljesen megújult Kalotaszeg legnagyobb református temploma. Az európai uniós alapokból, helyiek adományából, valamint a magyar kormány és Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával felújított épület műszaki átadása csütörtökön, szeptember 30-án történt meg.

Bánffyhunyadon a templom uralja a központ látképét. 📸 Kiss Gábor

Az impozáns bánffyhunyadi templom felújítására 2017-ben nyert kétmillió euró értékű uniós pályázatot az egyházközség. A folyamat már 2016-ban elkezdődött Kiss-Cserey Zoltán lelkipásztor szolgálata, majd Molnár Irma lelkipásztor beszolgálása idején. Ekkor készültek el az előtanulmányok, majd összeállt a szükséges iratcsomó a pályázat benyújtásához. A projekt egyik feltétele volt, hogy a helyiek tegyék ki a megpályázott összeg két százalékát, a közösségnek pedig sikerült a vártnál többet adakoznia. A gyülekezet végül 2019 nyarán költözött át a gyülekezeti terembe, ünnepekkor pedig a helyi kultúrotthonban gyűltek össze – mondta el Jakab Mihály Gyula lelkipásztor, aki öt éve szolgál a gyülekezetben.

Az orgona felújításra vár a magyar kormány támogatásából. 📸 Kiss Gábor

A felújításra már nagy szükség volt a templom rossz állapota miatt: a tető, zsindely megvásott, sokszor beázott esőzéskor az épület, károsítva az értékes kazettákat, padokat, orgonát is. Az épület szerkezete viszonylag jó állapotban maradt meg, de a falakat kívül-belül újravakolták, bent az északi oldalon talált 14. századi freskókat pedig restaurálták. A szentély ablakait visszaalakították eredeti méretükre, ólomüveget építettek be, újrazsindelyezték a tetőt, és gerendákat, szarufákat cseréltek, ahol szükséges volt. A padok és a toronyóra felújítását, a harangok villamosítását, valamint a templomkert rendezését magyar állami támogatásból fedezték.

A templomot kívül-belül teljesen feljították. 📸 Kiss Gábor

Külön említést érdemelnek a templom restaurált kazettái: a szentélyben az Umling-féle kazetták 1881-ben készültek, a hajóban Felvinczi János művei 1705-beliek, a karzat mellvértjén látható kazetták pedig az 1680-as évekből valók, Gyalui Asztalos János művei. Emellett a mostani restaurálásokkor előkerült egy negyedik festő munkája is: a szószékkoronán és a szószék karzatán levő színes motívumok 1748-ból valók.

Az épület különlegessége a kazettás mennyezete. 📸 Kiss Gábor

A munka azonban folytatódik:

következik az orgona felújítása októbertől, valamint a sekrestyében egy újabb kripta bejáratát találták meg a régészek, amely feltárásra vár.

Jakab Mihály lelkipásztor elmondta, a gyülekezet türelemmel és imádkozó lelkülettel élte át ezt a két évet, most pedig örömmel várja a templomba való visszaköltözést. Augusztusban külön öröm volt, hogy egy napra visszakapták a templomot, és megtarthatták bent a konfirmálást.

A padok és szószék is megújult. 📸 Kiss Gábor

A műszaki átadáson Csók Zsolt, a templom felújításáért felelős régész élete meghatározó élményeként írta le a régészeti feltárások vezetését.

„Ebben az országban 110 éve nem nyitottak meg, tártak fel érintetlen kriptát. Itt nekünk sikerült: egy több mint 400 éves kincsre bukkantunk, a Bánffyak örökségére.

Olyan dolmányok, ékszerek, kösöntyűk kerültek elő, amik bizonyítják: évszázadokkal ezelőtt is európaiak voltunk, igényesek, büszkék, s ezek az értékek bármelyik nagy fejedelmi udvarban megállták a helyüket” – fejtette ki a szakember, majd reményét fejezte ki, hogy a feltárt kincseket kiállításon is megmutathatják. Csók Zsolt köszönetet mondott Jakab Mihály lelkipásztornak és a gyülekezetnek a példás hozzáállásért, a régészcsapat befogadásárért, valamint háláját fejezte ki mindazok iránt, akik segítettek az évszázad legnagyobb felfedezésének megvalósításában.

Érintetlen kriptát találtak a bánffyhunyadi református templomban

A továbbiakban Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének üzenetét Csók Zsolt olvasta fel, a miniszterelnök-helyettesi kabinet tanácsosaként. A szövetségi elnök szerint a bánffyhunyadi templom felújítása jelzi: jó gazdái vagyunk örökségünknek, és erős a helyi közösség. „A templomfelújítás a helyi, kalotaszegi magyarok elszántságát mutatja, a kitartást, amellyel örökségüket át akarják menteni a következő nemzedékeknek” – hangzott el, hozzáfűzve, hogy a gyülekezet megmaradási vágyát az új óvoda és bölcsőde építése is jelzi.

A közösség élni akarását jelzi, hogy óvodát, bölcsődét is építenek. 📸 Kiss Gábor

Csoma Botond parlamenti képviselő örömét fejezte ki, hogy ilyen bizonytalan időkben is tud gyarapodni a magyar közösség. „A bánffyhunyadi református templom felújítása azt bizonyítja, hogy tudtunk élni az unió által biztosított pénzforrásokkal, emellett számíthatunk a magyar kormány segítségére is” – hangsúlyozta a képviselő. Az alkalmon Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, dr. Mircea Morosan bánffyhunyadi polgármester és Buzás Fekete Mária alpolgármester szintén biztató szavakat intéztek az egybegyűltekhez, és köszönetüket fejezték ki a kezdeményezésért, felújításért, majd Vincze Minya István kalotaszegi esperes Isten áldását kérte a hajlékra és a gyülekezetre.