Megtartotta idei első ülését az Igazgatótanács

Kolozsváron, a Püspöki Hivatal nagytermében tartotta idei első ülését az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa csütörtökön, március 24-én. A testület áttekintette az elmúlt időszak történéseit, és tárgyalt az idén várható eseményekről.

Az igazgatótanácsi ülés áhítattal indult a Lk 21,25–36 alapján, majd Kató Béla püspök jelentett az elmúlt és következő időszak fő kérdéseiről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus ötödik hulláma során sok ember betegedett meg, és sok haláleset történt a gyülekezetekben. És bár a társadalom fellélegzett, a veszély továbbra sem múlt el az új variánssal. Az enyhítéseknek köszönhetően azonban az egyházkerület is tervezheti a nagyobb idei eseményeket.

Újra a kolozsvári Püspöki Hivatalban ülésezett a testület. 📷 Berekméri Gabriella

Nagyszabású rendezvénynek ígérkezik a Magyar Református Egység Napja május 20–21-én Gyulafehérváron. Az egyházkerület ezt egybeköti a református oktatás évének megünneplésével, amelyet a teljes Generális Konvent átvett. Az esemény a gyulafehérvári Collegium Academicum alapításának 400. évfordulója köré épül, ezért az alkalmon Bethlen Gábor egész alakos szobrát is lelepleznék a városban. Deák Árpád szobrász hamarosan elkészíti a fejedelem szobrát, amelynek felállítását a gyulafehérvári városi tanács elfogadta.

Az egységnapi eseménysorozat csütörtökön kezdődik: a Protestáns Teológiai Intézet iskolatörténettel kapcsolatos tudományos ülést tart Nagyenyeden az egykori püspöki ház felújított épületében, amelyet a konferenciával egybekötve adnának át. Pénteken tíz dél-erdélyi egyházközség felújított templomában tartanak hálaadó istentiszteletet, majd Gyulafehérváron tanácskozik a Generális Konvent. A szombati egységnapi ünnepségre a szervezők a Kárpát-medence mind a 65 egyházmegyéjéből várják a résztvevőket, hogy együtt élhessék meg és fejezzék ki a református egyház közösségének összetartozását.

Kató Béla püspök a kárpátaljai testvérek segítéséről, az idei egységnapról és a népszámlálásról is beszélt. 📷 Berekméri Gabriella

Kató Béla püspök ezután arra a tragikus tényre tért rá, hogy a járvány mellett a háború veszélye is megjelent az életünkben. A humanitárius krízis mellett tragikusak a konfliktus gazdasági hatásai is – az árak minden iparágban növekednek, ez pedig az egyházon belül folyó projektek, építkezések kivitelezését is befolyásolja. Az egyházkerület az első naptól beindította az adománygyűjtést és a segítségnyújtás megszervezését. A valós igényeket a Kárpátaljai Református Egyház közvetíti, ez alapján kiderült, hogy nagy gondok jelentkeztek a munkaerő nélkül maradt öregotthonokban és az otthoni idős- és beteggondozás terén. Zán Fábián Sándor református püspök és a lelkipásztorok a gyülekezeteik mellett maradtak, a magyarok legnagyobb része azonban Magyarországra és nyugatra menekült. A kisebbség jövőbeli fennmaradása is kérdésessé vált a helyzet tükrében. Kárpátaljára sok menekült érkezett Ukrajna belső részéről, az iskolák, egyetemek bentlakásai megteltek, az élelmiszer fogytán van, és a tavasz érkezésével a vetés, mezőgazdaság fenntartása is egyre égetőbb kérdéssé válik.

Kató Béla továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg az anyagi hozzájárulással tehetünk a legtöbbet az Kárpátalján maradt testvérekért, a támogatásokat pedig fontos szervezetten adni, hogy mindenképp eljusson a rászorulókhoz. Az egyházkerület 475 ezer lejt gyűjtött össze eddig a háború által sújtottak megsegítésére, emellett az erdélyi gyülekezeteket felmérve kiderült, szükség esetén több mint ötszáz férőhelyet tudnának biztosítani menekülteknek.

Igazgatótanácsi ülést legközelebb a júliusi közgyűlés előtt tartanak. 📷 Berekméri Gabriella

A püspöki jelentések rendjén szó esett a március 14-én indított népszámlálásról is. A statisztikák szerint az elmúlt tíz évben mintegy harmincezer lélekkel csökkent református közösségünk. Kató Béla arra kérte az igazgatótanács tagjait, biztassák a lelkipásztorokat, hogy segítsenek az embereknek kitölteni a népszámlálási kérdőíveket, kezdeményezzenek közösségeikben, használják ki a családlátogatások adta lehetőségeket, hiszen az állam elismeri a lelkipásztorokat hivatalos népszámlálási tanácsadónak. A népszámlálás önkitöltéses alkalmazása május közepéig tart.

Az előző igazgatótanácsi ülések határozatai szerint a központi hivatalban egyesült a közigazgatási és tanügyi ügyosztály, valamint a missziói-diakóniai és külügyi osztály. A gazdasági ügyosztály vezetését Láng Éva pénzügyi szakember vette át, a missziói-diakóniai és külügyi kérdésekért pedig Kiss Tibor előadótanácsos felel a továbbiakban.

Dr. Kolumbán Vilmos József a teológiai intézet népszerűsítési terveiről számolt be. 📷 Berekméri Gabriella

A napirendi pontok között szerepelt az elsőéves teológiai hallgatók létszámának meghatározása a következő tanévre. A lelkészi körben való változások figyelembevételével megállapították: 12 fiú és 3 lány felvétele szükséges ahhoz, hogy a lelkészhiány megszűnjön, majd tartalékolni lehessen a nagyobb létszámú nyugdíjazások időszakára, de szükség esetén húszig növelhető a felvett diákok száma. A múlt tanévben hét hallgató végzett a teológiai intézetben, és került gyülekezetekbe, a legutóbbi felvételin pedig kilenc diák vált az intézet hallgatójává. Ebben az évben 16 diák fog végezni. Dr. Kolumbán Vilmos József rektor elmondta: a teológiai hallgatók a következő időszakban rekrutációra indulnak Erdély-szerte a kollégiumokba, emellett rövid videóanyagok is készülnek az intézmény népszerűsítésére. Kolumbán Vilmos arra kérte a lelkipásztorokat, presbitereket, hogy egyházmegyéjükben, gyülekezeteikben is biztassák a fiatalokat a teológiára való jelentkezésre.

A továbbiakban a testület elfogadta a 2021. évi zárszámadást, illetve a 2022. évi közalapi és GAW-támogatások elosztásáról szóló javaslattervezetet, emellett napirendre került az egyházközségek és esperesi hivatalok tavalyi számadásának ismertetője, valamint a gyülekezetek építési, javítási munkálatainak összesítő jelentése. Mindezek mellett az elfogadott határozatok között szerepelt egy zágoni földeladás, besztercei adminisztrátori állás létrehozása, Bukarest II. egyházközség kántori állásának átalakítása, valamint egy második önálló lelkipásztori állás létrehozása a marosvásárhelyi kövesdombi gyülekezetben.

Kántor Csaba főjegyző harmadik mandátumát tölti az Igazgatótanácsban. Májustól nyugdíjba vonul. 📷 Berekméri Gabriella

Az igazgatótanácsi ülésen Kántor Csaba főjegyző elmondta, május 1-jétől nyugdíjba vonul, így a következő, július eleji egyházkerületi közgyűlésnek új püspökhelyettest kell választania. Kató Béla püspök a testület nevében megköszönte a lelkipásztor hosszú szolgálatát, és elmondta, a következő igazgatótanácsi ülésen a megüresedett főjegyzői tisztség mellett a presbiteri főjegyzői, valamint az egyházkerületi műszaki előadói tisztség betöltésére is új személyt kell választani. A fennmaradó két hónapban a főjegyzői feladatokat Szegedi László missziói előadó fogja ellátni.

A legutóbbi igazgatótanácsi ülésről itt olvashatnak:

Évzáró ülést tartott az Igazgatótanács