Elindult a regisztráció a Magyar Református Egység Napjára

Elindult a regisztráció a Gyulafehérváron megszervezett református egység napjára.

Az évente más-más helyszínen megtartott eseménynek ezúttal Nagyenyed és Gyulafehérvár gyülekezetei adnak otthont május 19–21. között. Az alábbi linken elsősorban a részt venni kívánó gyülekezetek regisztrálhatnak.

Az ünnepségsorozat május 19-én egyháztörténeti konferenciával kezdődik Nagyenyeden, amelyet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szervez. Május 20-án 9 órától ülésezik Gyulafehérváron a Generális Konvent elnöksége.

Az egységnapi ünnepség részeként három kiállításra is sor kerül: megtekinthető lesz egyrészt a Kárpát-medencei protestáns iskolahálózat történetét bemutató oktatástörténeti kiállítás, másrészt egy több iskola könyves múltját áttekintő kiállítás, nagyrészt a marosvásárhelyi, kolozsvári, nagyenyedi könyvtárak könyvállományából, harmadrészt pedig egy műemlék-felújítási projekteket bemutató kiállítás, amelyen a szórványban is látványosan helyreállított templomok is megtekinthetők lesznek. Az egységnapi rendezvények sorát színesíti sok más egyéb program, mint a vezetett városnézés a gyulafehérvári várban és a székesegyházban, vásártér, gyülekezetek által szervezett különböző programok.

20-án 14 órától tíz, a közelmúltban felújított templomot szentelnek fel. A csombordi, magyarlapádi, székelykocsárdi, gyulafehérvári, alvinci, marosszentimrei, magyarigeni, boroskrakkói, szászvárosi, kéméndi és algyógyi templomokat és a hozzájuk tartozó gyülekezeteket a Kárpát-medence 10 református püspöke fogja megáldani, majd ezt követően Gyulafehérváron kerül sor a Generális Konvent plenáris ülésére.

Háromnapos rendezvénnyel ünnepeljük a református egységet májusban

A Magyar Református Egység Napján, május 21-én Gyulafehérvár központjában leplezik le ünnepi istentisztet keretében Bethlen Gábor református fejedelem egész alakos szobrát, aki 400 éve alapította a fejedelmi városban a Collegium Academicumot.