Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!

Kibocsátó istentisztelet a Protestáns Teológiai Intézetben