Időközi választások az EREK közgyűlésén

Időközi választásokat tartottak az idei közgyűlésen: a testület püspökhelyettesnek dr. Kolumbán Vilmos József teológiai rektort választotta, a presbiteri főjegyzői tisztséget Veress Zsombor küküllői egyházmegyei főgondnok, az egyházkerületi műszaki előadói tisztséget pedig Zakariás Attila sepsiszentgyörgyi építész töltheti be.

 

📸 Kiss Gábor