Generális vizitáció Detrehemtelepen, Gyulafehérváron és Vajdahunyadon

A 2017. évi első Esperesek Kollégiumán meghozott döntés szerint idén a 15 egyházmegye esperesének gyülekezetébe látogat az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációja. Kató Béla püspök szerint, a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségek mellett így is érzékeltetni kell a gyülekezetekkel, hogy az egyházkerület vezetősége odafigyel a közösségekre. Az esperesek gyülekezeti szolgálata annak is tükre, hogy hogyan pásztorolják az egyházmegyéjüket, az esti istentisztelet pedig fontos része az együttlétnek, hiszen így is érzékeltetni akarják, hogy egyik egyházközség sincs egyedül, egy nagyobb egésznek a részei, ha pedig gondban vannak, akkor van ahova fordulniuk, akár a környékbeli lelkipásztorokhoz, az egyházmegyéhez vagy az egyházkerülethez.

Generális vizitáció Vajdahunyadon

A Hunyadi Református Egyházmegyébe kebelezett Vajdahunyadi Református Egyházközségbe látogatott az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációja. A Zsargó János esperes által tartott áhítat után a bizottság egyik része az ügyvitelt ellenőrizte, míg a másik fele a város polgármesterével találkozott. Ezt követően a vallásórások, konfirmandusok és az ifjak tettek bizonyságot hitükről és tudásukról. A nőszövetséggel való találkozás után presbiteri gyűlést tartottak, majd a gyülekezeti otthonból a templomba vonult át a bizottság, ahol a gyülekezettel közösen vettek részt az istentiszteleten az egyházmegye lelkipásztorai is. Kántor Csaba főjegyző igehirdetése után a beszámolók hangzottak el, az egyházmegye nevében Kovács-Szabadi Levente egyházmegyei főjegyző köszöntötte a bizottságot és a gyülekezetet. 

Generális vizitáció Vajdahunyadon