Generális vizitáció Detrehemtelepen, Gyulafehérváron és Vajdahunyadon

A 2017. évi első Esperesek Kollégiumán meghozott döntés szerint idén a 15 egyházmegye esperesének gyülekezetébe látogat az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációja. Kató Béla püspök szerint, a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségek mellett így is érzékeltetni kell a gyülekezetekkel, hogy az egyházkerület vezetősége odafigyel a közösségekre. Az esperesek gyülekezeti szolgálata annak is tükre, hogy hogyan pásztorolják az egyházmegyéjüket, az esti istentisztelet pedig fontos része az együttlétnek, hiszen így is érzékeltetni akarják, hogy egyik egyházközség sincs egyedül, egy nagyobb egésznek a részei, ha pedig gondban vannak, akkor van ahova fordulniuk, akár a környékbeli lelkipásztorokhoz, az egyházmegyéhez vagy az egyházkerülethez.

Generális vizitáció Gyulafehérváron

Az Enyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Gyulafehérvári Református Egyházközségben tett látogatás Marosszentimrén kezdődött. A gyülekezetnek ma már egyetlen tagja van, szimbolikus jelentőségű volt, hogy itt tartották a reggeli áhítatot, amely után a bizottság továbbvonult Gyulafehérvárra. A nap folyamán találkoztak a Fehér Megyei Tanács alelnökével, a város alpolgármesterével, valamint IPS Irineu ortodox érsekkel és Msgr. Ft. Dr. Jakubinyi György római katolikus érsekkel. Mivel a Gyulafehérvári Református Egyházközségnek szórványai is vannak, rövid áhítatokat tartottak a szászsebesi református templomban és az alvinci gyülekezeti házban is. Az este 6 órától kezdődő istentiszteleten, Gyulafehérváron Szegedi László generális direktor hirdette az igét a gyülekezetnek, valamint az erre az alkalomra érkezett lelkipásztoroknak. 

Generális vizitáció Gyulafehérváron