Generális vizitáció Detrehemtelepen, Gyulafehérváron és Vajdahunyadon

A 2017. évi első Esperesek Kollégiumán meghozott döntés szerint idén a 15 egyházmegye esperesének gyülekezetébe látogat az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációja. Kató Béla püspök szerint, a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségek mellett így is érzékeltetni kell a gyülekezetekkel, hogy az egyházkerület vezetősége odafigyel a közösségekre. Az esperesek gyülekezeti szolgálata annak is tükre, hogy hogyan pásztorolják az egyházmegyéjüket, az esti istentisztelet pedig fontos része az együttlétnek, hiszen így is érzékeltetni akarják, hogy egyik egyházközség sincs egyedül, egy nagyobb egésznek a részei, ha pedig gondban vannak, akkor van ahova fordulniuk, akár a környékbeli lelkipásztorokhoz, az egyházmegyéhez vagy az egyházkerülethez.

Generális vizitáció Detrehemtelepen

A Tordai Református Egyházmegyébe kebelezett Detrehemtelepi Református Egyházközségben tett látogatáson Mihály Lajos esperessel és Gudor Péter főjegyzővel együtt a gyülekezet nőszövetsége is várta a reggel érkező bizottságot. Igei köszöntés és ének után a gyülekezet lelkipásztora tartott áhítatot. Miközben a szakelőadók az iratokat ellenőrizték, a bizottság másik része a helyi iskolában találkozott a gyerekekkel, akiknek Mihály Lajos lelkipásztor tartja a vallásórát, majd a község polgármesterével beszélgettek. A felsődetrehemi templomnál tartott rövid áhítat után a gyülekezet nőszövetségével beszélgettek, innen vonult át a bizottság a presbiteri gyűlésre. Délután 5 órától istentiszteleten vett részt a gyülekezet, amelyen az egyházmegye lelkipásztorai is megjelentek, ezen az alkalmon ismertették a nap folyamán felvett jegyzőkönyvet.

Generális vizitáció Detrehemtelepen