Birtokba vette imaházát a györgyfalvi úti reformátusság