Az emberi cselekvésnek és az Istenbe vetett hitnek mindig együtt kell járnia – Generális Vizitáció Désen