Az eddigi legnagyobb presbiteri konferenciát tartották meg Nagyenyeden