A gyülekezetekben nem szervizmunkát akarunk végezni – Generális Vizitáció Bánffyhunyadon