Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán