Kolozsvári Református Kollégium

Múlt és jelen

A Kolozsvári Református Kollégium alapítása és története összefonódik Kolozsvár történetével. 1545-ben az Óvárban nyílt meg az első magyar iskola. 1622-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a Farkas utcai templom melletti telket adományozta a református oktatásnak, ahova iskola épült. A mai kétemeletes épület 1801-ben Ókollégium néven vált ismertté, ami a XX. század elején olyan népszerűségre tett szert, hogy kinőtte régi iskoláját, és 1902-re felépült a korszerű új kollégium. Az intézmény az erdélyi kulturális élet jelentős központja lett, tanárai és diákjai között olyan nevekkel találkozunk, mint: Apáczai Csere János, Kós Károly, Makkai Sándor, Reményik Sándor, Wass Albert stb.

Az 1948-as államosítás a felekezeti oktatást felszámolta, iskoláit, így a kollégiumot is bezárta.

A Kolozsvári Református Kollégium 40 év kényszerszünet után 1990-ben líceumi osztályokkal kezdhette újra működését. 2008-től lehetővé vált a kollégiumi oktatás kibővítése elemi és általános iskolai osztályokkal. 2009-től óvoda is létesült, 2014-ben szakiskolát indítottunk egy a református egyház által visszakapott ingatlanban. Az Farkas utcai főépület 2016-2018 között teljes felújításon ment keresztül, így mára egy minden igényt kielégítő modern és jól felszerelt iskolában tanulhatnak diákjaink.

Ez a mi múltunk és jelenünk. A jövőnk az iskolánkban tovább tanulni vágyókon múlik.

Amit kínálunk

A Kolozsvári Református Kollégium célja, hogy a hitvallásos nevelés szellemében harmonikus személyiséget formáljon.

Óvoda

A Kolozsvári Református Kollégiumban  2oo9-től   óvoda is működik. Bár eleinte csak egy vegyes csoport indult, ma már három  csoport várja a gyerekeket. Óvónőink fő célja a kicsik érzelmi biztonságának megteremtése és a szeretetteljes, családias  légkör kialakítása. A csoportszobákban a mindennapi tevékenységek keretén belül  mesélésre, verselésre, énekre, zenére, énekes játékra, gyermektáncra, rajzolásra, festésre és a  külső világ tevékeny megismerésére kerül sor. Udvarunkon, kis játszóterünkön lehetőség nyílik a játékra, mozgásra, sőt a barátkozásra is, mert az elemisták szívesen állnak be közéjük, hiszen sokan innen mentek iskolába. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, ezért szoros a kapcsolatunk a szülőkkel, akik rendszeresen betekintést nyernek a mindennapjainkba, és a felmerülő gondokra közösen keressük a megoldásokat.

 

Elemi oktatás

2008- ban indult az elemi oktatás, engedélyezték az I. osztályt. Azóta lelkes, elhivatott tanítói csapat irányítja  a kisiskolások mindennapjait. Változatos módszerekkel és eszközökkel vezetjük be diákjainkat a művészetek és tudományok titokzatos világába. A tanítási-tanulási folyamat mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nevelésre,  közösségépítésre, lelki gondozásra.

Az elemisták jelenléte színessé teszi a kollégiumi életet. Az ünnepnapokon mindig megcsodálható csengő szavuk, csillogó szemük, rendületlen hitük. A hétköznapokat is nehéz elképzelni az önfeledt, boldog gyerekhangok nélkül. Mivel lételemük a játék, gyakran tőlük hangos a külső és a belső udvar is, szívet melengető, ahogyan egy közös játék kialakul. Ilyenkor  gyakran a nagyok is közéjük állnak, hiszen ők mind jóbarátok, sokan itt nőttek fel a kollégiumban. Így emberileg is fejlődnek, szeretetet, tiszteletet, hitet, megértést, fegyelmet, segítőkészséget és még rengeteg mást tanulhatnak egymástól. Nem felejtik el kisebb barátaikat, az ovisokat sem, hiszen sokan közülük a társaik voltak. Minden délután együtt játszanak az udvaron, nagyobb korukban, mikor már jártasak lesznek a betűk világában, már mesét olvasni is járnak hozzájuk.

Így lesz a kollégium közössége megtartó erő már az elemi osztályokban is.

Általános iskola  (5-8. osztály)

A kollégium  ugyancsak 2008-ban  indította első gimnáziumi osztályát. Az azóta eltelt évek bebizonyították, hogy nemcsak a hagyománnyal rendelkező líceumi, hanem az általános iskolai osztályok is vonzzák a fiatalokat, hiszen a naprakész tudás átadásán túl az iskola fő feladata a keresztyén értékrend kialakítása. Emellett számos, a diákok életét színező tevékenységet ajánl a Refi. Ilyen a minden évben megszervezett, a “legkisebbeket” bemutató  csibebál, vagy a “legnagyobbaktól” elköszönő, 8. osztály végi ballagási ünnepség. Az osztályközösségeket, osztályok közötti baráti viszony kialakulását erősítik a rendszeresen megszervezett  kirándulások, a Mikulás- és Bálint-napi bulik, a farsangi bálok. Büszkék vagyunk kollégiumunk kiskórusára, a versenyeken elért eredményeikre, ünnepeken való fellépéseikre is. Iskolánk cserkészcsapatának lelkes tagjai érdekes tevékenységekkel fűszerezik a gimnáziumi osztályok mindennapjait.

 

Líceum  (9-12. osztály)

Humán-teológia osztály

A humán profil a bölcsészkar, kommunikáció és újságírói pálya felé nyit kaput. A teológiai profil pedig a lelkészképzést és a vallástanári szakokat teszi számukra hozzáférhetővé. A zene- és művészeti tárgyaknak köszönhetően művészeti szakokra és zeneakadémiára is sikeresen felvételizhetnek. E pályára készülőknek hangszertanulást, kántorvizsgára való felkészülést is biztosítunk.

Érettségizhetnek földrajzból, filozófiából, pszichológiából, közgazdaságtanból, így tovább tanulhatnak turizmus, geológia, pedagógia vagy akár szociális munkás karokon is.

Reál-természettudomány osztály

A reál osztályunk biológia-kémia arcélű, orvosi, gyógyszerészeti egyetemre készít fel. Tanulóink a matematikát, fizikát is magas óraszámban tanulják, így érettségi után felvételizhetnek bármilyen műszaki egyetemre is.

Az informatika iránt érdeklődő tanulóink 11. osztálytól választhatnak opcionális szakórákat vagy akár különórákon, köri tevékenységeken is bővíthetik számítógépes ismereteiket.

 

 

Szakoktatás kínálatunk

Hagyományos rendszereben működnek:

  1. Szakács
  2. Női- és férfi fodrászat, pedikűr, manikűr

 

Duális rendszerben működnek:

  1. Víz- és gázszerelő
  2. Asztalos
  3. Villanyszerelő
  4. Elektronikus műszer- és berendezéskezelő

 

A szakosztályok kiváló felszereléssel rendelkeznek, így minden diák megkapja azt az alapot, amit majd a cégeknél végzett gyakorlaton tovább fejleszthet. Német modellre alakított duális rendszerben működik  négy szakunk. Ezen szakmák esetében szorosabb a kapcsolat a gazdasági egységekkel, így tanulóink a legkorszerűbb tudást sajátítják el.  Ennek fejében a cégek többletösztöndíjban és különböző támogatásokban részesítik diákjainkat a jövőbeli alkalmazás reményében.

Intézményünk nagyon fontosnak tartja a gyakorlatot, hiszen csak ennek révén  válhatnak  jó szakemberré. Éppen ezért a hároméves képzés alatt öt, kilenc illetve tíz hetet töltenek tömbösített gyakorlattal, ezen kívül 10. osztálytól heti két, míg 11. osztálytól heti három nap gyakorlatuk van. Diákjaink évente számos külföldi szakmai gyakorlaton is részt vesznek, mely kiváló lehetőség arra, hogy kipróbálják és gyarapítsák a szakmai- és nyelvtudásukat. Számos belföldi és külföldi versenyen méretkeztek már meg, országos szakaszra is továbbjutottak, valamint kiválóan teljesítettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Szakmasztáron.

Amit ajánlunk

Kényelmes bentlakással, saját étkezdével, jól felszerelt tornateremmel és saját sportpályával várjuk diákjainkat.

Sokféle plusztevékenységet kínálunk érdeklődő diákjainknak: irodalmi kör, színjátszó kör, különböző sportkörök, biológiafelkészítő orvosi egyetemre.

A cserkészet is szerves része a kollégiumi hétköz- és ünnepnapjainak, a nyári táborok nagyon népszerűek a kis- és nagydiákok körében.

Tavasszal nyílt napon lehet betekinteni az iskola hétköznapjaiba.

Aktívan és szervezetten kapcsolódunk be Kolozsvár kulturális életébe: könyvhét, színház, opera, kiállítások, múzeumok és más kulturális rendezvények  látogatása.

Hitük gyakorlására is változatos lehetőséget kínálunk: heti rendszerességgel működik bibliakör, filmklub, önkéntes jótékonysági tevékenységekbe is bekapcsolódnak diákjaink.

Iskolánknak a kórus a védjegye, diákjaink nemcsak Erdélyben dicsérik énekükkel az Urat, hanem több európai országban és egy ízben Amerikában is turnéztak már.

Cserediákprogramunk keretében holland és magyarországi református iskolákba látogathatnak diákjaink.

Külföldi és anyaországi támogatóink jóvoltából a jó tanuló és szerény anyagi helyzetű diákjainkat ösztöndíjban részesítjük.

Posztliceális oktatás

Asszisztensképző

A Kolozsvári Református Kollégium Egészségügyi Asszisztensképző osztályaiban általános asszisztenképzés folyik. A képzés nappali tagozatos, melynek időtartama három év.

Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll.

Az elméleti oktatásban nagy szakmai tapasztalattal rendelkező orvosok vesznek részt. A képzés gyakorlati része klinikai oktatás, melynek során a tanyagnak megfelelően a legkülönbözőbb osztályokon sajátíthatják el a tudást.

Képzésünk  alkalmilag akkreditált oktatási forma, így tanulóink az iskola befejezése után állami oklevelet kapnak, mellyel állami vagy magánegészségügyi szférában is elhelyezkedhetnek.

Az oktatás elméleti része magyar, a gyakorlati része pedig román nyelven zajlik, így tanulmányaik végére két nyelven szerzik meg azt a tudást, mellyel egyformán jól tudnak kommunikálni mindkét nyelven.

Iskolánk a hagyományainak megfelelően felkészíti a diákokat a betegek lelkének az ápolására is, mert meggyőződésünk, hogy a beteg ember testileg és lelkileg egységes egészként, Isten teremtményeként szorul gyógyításra és ápolásra. Ez a többletet adó, vallási tantárgyakat is felölelő nevelés adja iskolánk egyediségét, sajátosságát.

A hit- és egyházismereti tárgyakból letett vizsga alkalmassá teszi végzőseinket a keresztyén gyülekezetekben való szeretetszolgálatra, amit egyházkerületünk egy oklevéllel ismer el. Végzőseink így akár a gyülekezeti munkában is alkalmazást nyerhetnek.

 

További információk: www.kollegium.ro