Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra – új elnököt és titkárt választott a RORLÉSZ Székelyudvarhelyen

Több mint száz lelkipásztor adta le voksát és vitatta meg az egyház aktuális problémáit az április 19-20-án, Székelyudvarhelyen szervezett Romániai Országos Református Lelkészértekezleten. A RORLÉSZ elnökének a következő négy évre Kerekes Józsefet, a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség lelkipásztorát választották, aki a Romániai Országos Lelkészértekezleti Szövetség történetében az első királyhágómelléki elnök, a Szövetség titkári pozícióját pedig Oroszhegyi Attila Pusztakamaráson szolgáló lelkipásztor töltheti be a következő mandátumban.

Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra – új elnököt és titkárt választott a RORLÉSZ Székelyudvarhelyen

A kétnapos, április 19-20. között tartott találkozó fő témái a reformáció mai, modern formái, valamint a jövőbeli kilátások voltak, a változtatások gyakorlatias kérdéseit boncolgatva. A lelkészértekezlet második napját Oláhné Szántó Júlia áhitata indította, amelyet az elnöki beszámoló és a két egyházkerület vezetőinek részvételével szervezett fórumbeszélgetés követett.

Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese a reformáció 500. évében szervezett eseményekre hívta fel a figyelmet, a lelkipásztori közösség összetartására és megtartására buzdította az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, a vezetőség rendkívül fontosnak tartja, hogy a legkisebb szórványgyülekezetben is jelenjen meg valamilyen formában a reformációra való emlékezés. A külső javítások mellet belső megújulást kívánt az egyházi intézményeknek, emellett ismertette az óvoda- és bölcsődeépítési terveket, hogy az egyház a legfiatalabb kortól egyengethesse a gyerekek útját. A püspökhelyettes kitért a lelkipásztorhiány problémájára, valamint a teológiára jelentkezők számának csökkenésére is. Rámutatott: az idei évvel kezdődően változtattak a teológiai tanítás szerkezetén – a hat év tanulás utáni egy év gyakornoki szolgálatot a továbbiakban a hatodévre helyeznék. Felhívta a figyelmet a nagyvárosok köré való csoportosulás jelenségére, és ennek megfelelő kiaknázási lehetőségeire, emellett kitért a diakóniai munkát fenyegető veszélyekre.

Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra – új elnököt és titkárt választott a RORLÉSZ Székelyudvarhelyen

Forró László, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspökhelyettese a munkahelyi migráció okozta problémákra, a munkavállalás céljából külföldre vándorolt szülők itthon maradt gyerekeinek nevelési gondjaira hívta fel a figyelmet. Elmondta, az egyházkerület vezetői és lelkipásztorai az önkormányzatok vezetőivel megegyezve, közösen építik a közösségeket, nyújtják be a pályázatokat. Szintén nagy hangsúlyt fektetnek az új oktatási intézmények építésére, valamint a műemlék épületek, templomok fenntartására. Hangsúlyozta: az egyházkerület kétharmada megújult, fiatal csapat vette át a vezetést, ez pedig a reformációi emlékév programjain is meglátszik, hiszen újszerű, sokszor merész ötleteket valósítanak meg, a fiatalok számára vonzó programokat szerveznek. Kijelentette: fontosnak tartják egy komoly presbiterképzés elindítását, a magyarországi presbiterképzőkkel együttműködve.

Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra – új elnököt és titkárt választott a RORLÉSZ Székelyudvarhelyen

A beszélgetést követően Sógor Géza RORLÉSZ-elnök szimbolikus ajándékkal köszönte meg Jenei Tamás, a Szövetség első elnökének munkáját, amelyet a Belmissziói Intézet létrehozójaként és a RORLÉSZ bentlakások gondnokaként is végzett az elmúlt évek során.

Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra – új elnököt és titkárt választott a RORLÉSZ Székelyudvarhelyen

Szöveg: Berekméri Gabriella

Fotó: Juhász Ábel