„Veled kiteljesedve!” – Házasság hete 2017

A Házasság hete kezdeményezése 1996-ban született meg az Egyesült Királyságban. Az immár több, mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvénysorozat minden évben a február 14-ét, Bálint napot magában foglaló héten zajlik. Célja felhívni a figyelmet a házasságban rejlő értékekre, gazdagságra, de ugyanakkor emlékeztetni arra is, hogy házastársaknak mekkora felelőssége van abban, hogy milyen lesz a kapcsolatuk tíz, húsz vagy éppen ötven év után.

„Veled kiteljesedve!” – Házasság hete 2017

Február 18-án, szombaton került sor az Egy délelőtt a házasságért című párbeszélgetős alkalomra. A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye nyolc gyülekezetéből összesen húsz házaspár gyűlt össze a marosvásárhelyi Gecse Dániel Szakkollégium nagytermében. A szervezők igyekezetek kellemes kávéházi hangulatot teremteni: kávéval, süteménnyel, halk háttérzenével várták az érkező házaspárokat, akik egy-egy saját asztal mellé letelepedve lehetőséget kaptak arra, hogy a külvilágot kizárva elsősorban egymásra figyeljenek.

Les Júlia egyházmegyei beosztott lelkész köszöntő szavai után, Csenteri Levente marosvásárhely-meggyesfalvi lelkipásztor tolmácsolta az egybegyűlteknek Isten igéjét. A Ruth 1,16-17 alapján elmondta, hogy a jó házasságban férjnek és feleségnek közös az útja, vállalják egymás családját, „népét”, ugyanaz az Isten vezeti a lépteiket, és talán még a halál sem választja el őket egymástól.

„Veled kiteljesedve!” – Házasság hete 2017

A szervezők felkérését elfogadva, Jakab István esperes és felesége, Jakab Edit vállalta, hogy betekintést engednek 23 éves házasságuk tapasztalataiba. Les Zoltán egyetemi lelkész kérdéseire válaszolva meséltek arról, hogy kolozsvári középiskolásként illetve egyetemistaként kezdték a kapcsolatukat, melynek első percétől kezdve szerves része volt a közös bibliaolvasás és imádság. Az évek során egyre tudatosabban tekintettek házasságukra, és egyre tisztábban látták azt, hogy kinek-kinek miben kell fejlődnie, alakulnia ahhoz, hogy a kapcsolatuk mindinkább erősödjön és mélyüljön. Vallják, hogy nehézségek, nézeteltérések esetén a leghatékonyabb megoldás a kommunikáció: olykor hajnalig tartó beszélgetések árán sem engedték soha, hogy bármelyikük is kimondatlan nehezteléssel térjen nyugovóra. Hálásak Istennek három gyermekükért, akik folyamatosan tükröt tartanak szüleik elé. Annak is tudatában vannak, hogy a gyermekek felnőtté válása hamarosan új korszakot nyit majd házasságukban, mely új kihívásokat, de új lehetőségeket is rejt.

A továbbiakban minden jelenlevő házaspárnak lehetősége nyílt hasonlóan fontos kérdésekről beszélgetni. Egy játékos kvízkérdéssort követően, Les Júlia végigvezette a párokat 13 kérdésen, melyek a múlt – jelen – jövő ívét követték. Egy-egy kérdés elhangzása után a párok 4-5 percig beszélgethettek egymással a saját kapcsolatukról. A múltba tekintve, alkalom nyílt arra, hogy ki-ki elmondja a társának, hogy mi tetszett meg neki benne az első találkozásukkor, milyen elképzelésekkel indult neki a házasságnak, és miben módosult a házasságképe az eltelt években. A házastársak közösen felidézhették kedvenc közös pillanataikat, de arról is beszélgethettek, hogy mi segítette át őket egy-egy nehézségen. Megfogalmazhatták a köszönetüket házastársuk és Isten felé is a megtapasztalt ajándékokért. A jelent számba véve, feltérképezhették, hogy mi az erőssége a kapcsolatuknak, mivel tudnak örömöt szerezni egymásnak, és milyen közös tevékenységek válnak a házasságuk javára. A jövőbe pillantva pedig lehetőségük nyílt kéréseket megfogalmazni egymás felé, és közösen felvázolni egy tervet a 2017-es évre, amellyel erősíteni szeretnék a kapcsolatukat. A beszélgetések következtetéseit végül ki-ki csendes imában vihette Isten elé.

„Veled kiteljesedve!” – Házasság hete 2017

Záró szavaiban Jakab István esperes köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek, majd felvázolta a tervet, mely szerint egyházmegyénk 2018-ban többnapos rendezvénnyel vesz majd részt a Házasság hetében.

A kétórás rendezvény ideje alatt a gyermekek külön foglalkozáson vehettek részt a Szabadi úti Református Egyházközség fiataljainak vezetésével. Köszönet nekik a változatos programért és odafigyelésükért!

Illesse köszönet a Gecse Dániel Szakkollégiumot a rendelkezésünkre bocsátott helyszínért, és munkatársait a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segítségükért!

 

Les Júlia egyházmegyei beosztott lelkész

Fotók: Les Zoltán