Végzett a magyar kontextuális lelkigondozói képzés második évfolyama

A kontextuális lelkigondozás az ember belső megélései (érzései) és az emberek közötti kölcsönhatások (törvényszerűségek) mellett arra figyel, hogy hogyan törődnek egymással a szoros (családi) kapcsolatban élő emberek. Ez a lelkigondozói irány Hollandiában honos, ahol több évtizedes hagyománya van.

A szikra Hollandiából Kiss Jenő teológiai tanár által terjedt át a magyar protestáns térségbe, aki a Juhász István Alapítvány támogatásával 2008-2010 között Hollandiában elvégezte a kontextuális lelkigondozói képzést, 2014-ben pedig kontextuális segítői mesteri fokozatot szerzett az Ede-i Keresztyén Főiskolán.

Végzett a magyar kontextuális lelkigondozói képzés második évfolyama

Az első magyar nyelvű kontextuális lelkigondozói képzésre 2012–2013-ban került sor a Hollandiai Kontextuális Lelkigondozói Alapítvány ernyője alatt, amelyen nyolc romániai és nyolc magyarországi lelkipásztor vett részt. A képzést Henneke-Meulink-Korf, Annete Melzer és Kiss Jenő vezették.

2015–2016-ban zajlott a második magyar nyelvű kontextuális lelkigondozói képzés, amelyet a Hollandiai Kontextuális Lelkigondozói Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerülettel együttműködve szervezett. A képzést Hanneke Meulink-Korf, Kiss Jenő és Kocsev Miklós teológiai tanárok, kontextuális lelkigondozók vezették. Ezen a képzésen hét romániai és hat magyarországi lelkipásztor vett részt. A képzést 2016. november 16-án zárták ünnepélyes keretek között az Erdélyi Református Egyházkerület tanácstermében, ahol Dr. Hanneke Meulink-Korf a Hollandia Kontextuális Lelkigondozás Alapítvány nevében átadta a bizonylatokat. Beszédében kiemelte, hogy Böszörményi-Nagy Iván, a kontextuális szemlélet és terápia megalapítója, visszaérkezett tágabb hazájába a magyar nyelvű kontextuális lelkigondozói képzés által.

A bizonylatok átadását Gáll Sándor kancellár igehirdetése követte, majd az oktatók, a képzés résztvevőinek és családtagjaiknak úrvacsorai közössége zárta. 

 

Kiss Jenő