Varga Zsigmond emlékezete Marosdécsén

Dr. Varga Zsigmondra, a jeles bölcsészprofesszorra, vallástörténészre és sumirológus tudósra, a falu nagy szülöttére emlékezett 2016. augusztus 6-7. Között a Marosdécsi Református Egyházközség. A megemlékezés Kató Béla erdélyi püspök igehirdetésével kezdődött szombat délután. A Zsolt 103,2 alapján arról beszélt a gyülekezetnek, hogy Isten egyik legcsodálatosabb ajándéka az emlékezés, amely cask az embernek adatott meg. Az embernek bűne a felejtés, ennek egyenes következménye szintén bűn, a mulasztás. Az ember hajlamos arra, hogy a nagy tragédiákat márványba vésse, az Isten nagy cselekedeteit azonban gyakran elfelejti. Az emlékezés a boldogság alapfeltétele. Azért emlékezünk arra is, hogy Isten Jézus Krisztusban megváltott bennünket. Jézus szerint a Szentlélek az, aki eszünkbe juttatja amit Ő mondott, a bűn által megfertőzött memóriánkat megjavítja. A nem felejtő ember pedig bűnbocsánatot és örök életet kap ajándékba.

Varga Zsigmond emlékezete Marosdécsén

A vasárnapi istentiszteleten Dr. Hodossy-Takács Előd debreceni teológiai professzor hirdette Isten igéjét. Varga Zsigmondról tartott népszerűsítő előadást Dr. Baráth Béla Levente debreceni egyetemi tanár. A megemlékezésen jelen volt Varga Zsigmond unokája, P. Tóth Béláné Zsuzsanna. Istentisztelet után a templomkertben emléktáblát és kopjafát avattak, amelyet Gudor Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese áldott meg. Dr. Varga Zsigmond 100 éves vallástörténeti-didaktikai irányvonalának időszerűségéről Dr. Hodossy-Takács Előd debreceni tanár tartott előadást.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor