Vakációs Bibliahét Medgyesen

Vakációs Bibliahét Medgyesen

2013 szeptemberének első felében, iskolakezdés előtt tartották meg Medgyesen a Vakációs Bibliahetet az 5 -12 év közötti gyermekek részére. Téglás Tibor-Miklós medgyesi gyakornok lelkész beszámolója szerint naponta 22 gyerek vett részt  az alkalmankon, ahol a tiszteletes asszony és a helyi gyakornok lelkész közreműködésével zajlott a gyermekbibliahét. Naponta volt lehetőség imádkozni, énekeket és aranymondást tanulni, bibliai történeteket hallgatni, kézimunkázni és természetesen játszani.

 A hét központi üzenete így hangzott: Jézus az Út, az Igazság és az Élet. Az “időgép” segítségével különböző alakokat sikerült “elhozni” a bibliai időkből, aki elmesélték a gyerekeknek Jónás, Zákeus, az adós szolga, valamint Jézus mennybemenetelének történetét. Ezeken keresztül sikerült a gyerekeknek megérteni, mit jelenet engedelmesnek, becsületesnek, igazságosnak, megbocsátónak lenni, és azt is, hogy csakis ezek szem előtt tartásával és alkalmazásával maradhatunk meg a mennybe vezető úton.

Nem maradt ki a kirándulás sem, amelynek helyszíne ezúttal a város Greweln nevű negyedében zajlott, az  erdő alatti játszótéren. 

A hét fénypontja mindenki szemszögéből a vasárnapi istentisztelettel egybekötött gyermekműsor volt. A bibliahétre járó gyerekek ekkor vitték a tanultakat Isten és a gyülekezet elé bemutatásra. Az új énekeket, szép bibliai idézeteket a jelenlevők szeretettel fogadták. Az esemény végén a gyerekek aranymondásokat tartalmazó kis kézimunkákat ajándékoztak a gyülekezeti tagok részére, mindenki meglepetésére és örömére.