Utat engedni az élő víznek – a reformációra emlékeztek Gernyeszegen

Gernyeszegen is megemlékeztek vasárnap, október 29-én a reformáció 500. jubileumáról. Az istentiszteleten Veress Róbert helyi lelkipásztor az 1Móz 26,18–19 alapján hirdette az igét. A prédikációban rámutatott: ahogyan Izsák megkereste és kitisztította Ábrahám kútjait, hogy utat engedjen a forrásvíznek, amellyel egész háza népét táplálhatta, úgy tisztították meg a reformátorok is öt évszázaddal ezelőtt az egyházat a kosztól, az ártó elemektől. „És így kell megtisztítanunk nekünk is életünket minden olyan fölösleges dologtól, amely az elő víz, az ige útjába állhat” – jelentette ki a lelkipásztor.

Utat engedni az élő víznek – a reformációra emlékeztek Gernyeszegen

Az igehirdetés során szó esett a mai egyházi élet reformálásának lehetőségeiről. A lelkipásztor szerint alkalmazkodni kell a fejlődő világ impulzusaihoz, megtartva a gyökeret, az igét – például ha a fiatalok szívesebben tartanak okostelefont, mint Bibliát a kezükben, akkor megvan arra is a lehetőség, hogy a telefonon lapozzák fel a Szentírást vagy akár az énekeskönyvet. A lényeg, hogy az ige, az élő víz minden korosztályt táplálhasson.

Utat engedni az élő víznek – a reformációra emlékeztek Gernyeszegen

Az ünnepi alkalmon a gyülekezet vegyeskara, illetve a Marosvásárhelyi Református Kollégium három gernyeszegi diákja szolgált, emellett a vallásórások egy csoportja Luther életéből kiemelt jeleneteket adott elő. Ezt követően a templom udvarán ezüstfenyőt ültettek az Erdélyi Református Egyházkerület jóvoltából. A kisebbek is lelkesen vallották: majd megmutathatják évtizedek múlva unokáiknak azt a fát, amelynek az ültetésén ők is részt vettek. A hagyományhoz híven, a reformáció napján, október 31-én is megtartják a hálaadó istentiszteletet, amelyet úrvacsoraosztás kísér.

 Utat engedni az élő víznek – a reformációra emlékeztek Gernyeszegen

Berekméri Gabriella