Ünnepi megemlékezés a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából

Ünnepi megemlékezés a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmábólÜnnepi megemlékezést tart a reformátusság fontos hitvallási irata, a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulója alkalmából a Magyar Református Egyház Közös Zsinata, a június 28-án délelőtt 10 órakor a debreceni református Nagytemplomban kezdődő ülésén.

A Kárpát-medencei református egyházak 2009. május 22-én, Debrecenben fejezték ki összetartozásukat közös egyházalkotmány elfogadásával és ekkor hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását. A 2009 óta első ízben összeülő közös alkotmányozó és törvényhozó testület június 28-i ülése a Kárpát-medencei reformátusság kiemelkedő ünnepi alkalma. A mostani tanácskozáson a megemlékezés mellett elfogadhatják a Heidelbergi Káté új magyar fordítását, valamint az ülésen módosíthatják a közös alkotmányt, illetve a napirendi pontok között szerepel a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház csatlakozása is. Az ülés istentisztelettel ér majd véget, előreláthatólag 13 órakor.

A Magyar Református Egyház – alkotmányának megfogalmazásában – a csatlakozó részegyházak zsinati közössége. Tagjai – a Magyarországi Református Egyház, a Romániai Református Egyház, a Kárpátaljai Református Egyház, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház valamint az Amerikai Magyar Református Egyház – a 2009-ben aláírt ratifikációs nyilatkozatban vállalták, hogy a közös alkotmányt saját országos egyházi jogrendjükbe illesztik. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a szlovák reformátusokra tekintettel ún. „ratifikációs csatolmány” hozzáfűzésével csak 2011-ben csatlakozott. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház 2012-től megfigyelői státuszban vesz részt az együttműködésben. A Magyar Református Egyházról és a mostani eseményről további információk találhatzóak a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján (www.reformatus.hu). 

Az ünnepi zsinati ülés mellett 15 órától könyvbemutatóra is várjuk a sajtó képviselőit. A Református Kollégium Múzeumának múzeumpedagógiai termében (ez a földszinten található, az „A” épületben, közvetlen a látogatóbejárat után) tartandó alkalmon a Heidelbergi Káté új fordítását és Fekete Károly A Heidelbergi Káté magyarázata című új kiadványát mutatja be Szabó István, Kató Béla és Bölcskei Gusztáv püspök. 

 

Fotó: Kalocsai Richárd, majus22.org