Ünnepi igehirdetések, nem csak lelkipásztoroknak – új kötetet mutattak be Kolozsváron

A sátoros ünnepekre való készülésben kíván segítséget nyújtani Kató Szabolcs Ferencz teológiai tanár új kötete, amelyet kedden, november 22-én mutattak be a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A prédikációs könyv Amikor a kakas megszólal… Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez címmel jelent meg az Erdélyi Református Egyházkerület, a teológiai intézet, a Bethlen Gábor Alap és az MTA Domus ösztöndíjprogramjának támogatásával.

A kakas szimbólumát sok kolozsvári templom díszítőelemei között is megtaláljuk. 📸 Berekméri Gabriella

Élesben is elhangzott, kipróbált prédikációkat gyűjt egybe Kató Szabolcs Ferencz kötete, amely a három sátoros ünnepkörhöz kötődő öt-öt igetanulmányt, és egy, az ágendás beszéd textusához kötődő fejezetet tartalmaz. „A fejezetek az alkalomhoz illő textusok exegetikai feldolgozását és az azokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlatot tartalmazzák, valamint egy kész igehirdetést is kínálnak. Mindazonáltal a könyv közérthetőségre törekszik, és az Isten akaratát kereső hívek is haszonnal forgathatják egy-egy számukra érdekes igerész kapcsán” – fejtette ki a könyv kapcsán a szerző. A cím (Amikor a kakas megszólal…) a nagypénteki tagadásra utal, emellett a kakas központi szimbóluma hitrendszerünknek, és sok kolozsvári templom díszítőelemei között is megtaláljuk, mint a Kós Károly által tervezett Kakasos templomon, ahol Kató Szabolcs beosztott lelkipásztorként szolgált néhai Pap Géza püspök mellett. Az ott eltöltött áldásos, gyümölcsöző időszak miatt Pap Géza emléke előtt tiszteleg a könyv, amely az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjában készült el.

A szerző elmondta, néhai Pap Géza püspök emlékének dedikálja a könyvet. 📸 Berekméri Gabriella

A teológiai intézet dísztermében tartott könyvbemutatót teológusok zenés szolgálata nyitotta meg, majd dr. Balogh Csaba dékán köszöntötte az egybegyűlteket. Az új kötetről elmondta: nemcsak a kész terméket látjuk, hanem a szerző bevezet a műhelybe, bemutatja módszereit, a munka hátterét. „Az igehirdetés sajátos tudomány, és a könyvet kézbe véve látható: az ige hasogatása nem egyszerű feladat” – fejtette ki Balogh Csaba, hozzátéve, hogy a frissen megjelent kötet egyszerre magán hordozza az időtáló Igét és a prófétai aktualizálást. Ebben van a relevanciája: megtanulhatjuk belőle a lelkületet, hogy mit jelent az örök Igét tanulni és aktualizálni újra és újra.

Az eseménynek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet díszterme adott otthont. 📸 Berekméri Gabriella

Dr. Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes köszöntőjében a könyvkiadás jelentőségét hangsúlyozta. Úgy véli, minden megjelent kötetet és kiadott publikációt meg kell ünnepelni az akadémiai közösségben. 2009 óta a teológiai tanárok 20 kötetet publikáltak – ez is mutatja, hogy valós kutatás folyik az intézetben. A prédiákcióirodalom egyidős az egyházzal, hiszen a mindenkori tanítvány és lelkipásztor legfontosabb feladata Isten igéjének hirdetése. A főjegyző az egyházkerület nevében üdvözölte a szerző munkáját, hozzátéve, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az Erdélyi Református Egyházkerület együttműködése jelzi, hogy mindenki előtt közös cél lebeg, és együtt valósítanának meg nagy dolgokat.

Dr. Balogh Csaba szerint az ige hasogatása nem egyszerű feladat. 📸 Berekméri Gabriella

Az eseményen Éles Éva, a Katonai Református Egyházközség lelkipásztora, debreceni doktorandusz értékelte szakmai szempontból a kötetet. A lelkipásztor szerint a könyv egyszerre illeszkedik a prédikációs kötet, homiletikai kézikönyv, ünnepi példatár, lelki olvasmány műfajába. Belmissziós szolgálatként célja teológiai igényességgel és gyakorlati elkötelezettséggel megtalálni a szakmai segítségnyújtás lehetőségeit – hangzott el.

Dr. Kolumbán Vilmos József az egyházkerület és teológia közötti jó együttműködésről beszélt. 📸 Berekméri Gabriella

A kötetben megjelenő 16 igetanulmány lazán kapcsolódik egymáshoz, majd három ágendás beszéd sorakozik fel. A kiválasztott textusok közül 6 ószövetségi és 9 újszövetségi. „Kató Szabolcs ebben a válogatásban üdvtörténeti szempontokat érvényesít: Isten megváltó munkájáról a teljes Írás bizonyságot tesz” – fejtette ki Éles Éva. A textusválogatás a Biblia műfaji sokszínűségét is feltárja: „A 16 tanulmány között találkozunk próféciákkal, vitabeszédekkel, nemzetségtáblázattal, születéstörténettel, mint lábjegyzettel, teofániával, a levélirodalom liturgikus formuláival, szövegeivel, apokaliptikával kétszer is” – hangzott el a méltatásban. A szerző emellett körülhatárolja a textus irodalmi formáit, a bonyolult képeket pedig egyszerűen magyarázza el, konkrét segítséget nyújtva a teológusoknak a tájékozódáshoz.

Éles Éva katonai lelkipásztor egykori évfolyamtársként is értékelte Kató Szabolcs munkáját. 📸 Berekméri Gabriella

A tartalomjegyzékből kitűnik: Kató Szabolcs nehéz textusokra szakosodott – mondta el az egykori évfolyamtárs, aki szerint „a kötet példamutató abban, hogy a közérthetőségre törekedő nyelvezet is hordozhat esztétikai impulzusokat: úgy a magyarázatok, mint a prédikációk szabatos, ékes, választékos magyar nyelven, irodalmi igényességgel íródtak.” Éles Éva továbbá elmondta: „A prédikátor beszéderejét növeli az, hogy széleskörűen használja a stíluseszközöket, lélektani és retorikai kompetenciákkal összeszedetten, eredetien, szépirodalmi adalékokkal, fegyelmezetten ír.” Úgy véli, a szövegekből átjön, hogy a szerző a történetekben él, és „nemcsak tudományos, hanem egzisztenciális kapcsolatban áll a bibliai szöveggel.” Végül a lelkipásztor kijelentette, Kató Szabolcs prédikációi mozgósítanak bennünket, hogy mélyebben, igaz érdeklődéssel, kíváncsian szemléljük a világot: „Így válik a sötétség és világosság mezsgyéjén, a hajnalban megszólaló kakas a szerző alteregójává.”