Ülésezett az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

Az idei év első igazgatótanácsi ülését tartotta Kolozsváron az Erdélyi Református Egyházkerület. Az egyházi és világi képviselőkből álló testület március 10-én ült össze, hogy az elmúlt negyedév történéseit átbeszélje, határozatokat hozzon.

Számbavétel és a napirend elfogadása után Kató Béla püspök elmondta, hogy a közeljövőben valószínű átrajzolódnak az egyházmegyei határok. A lélekszám drasztikus csökkenése miatt van erre szükség, valószínű, hogy egyházmegyéket egyesíteni is fognak. A püspök szerint törekedni kell arra, hogy az egyes egyházmegyékben kiegyensúlyozott legyen a lélekszám, hiszen, ha ez nem megfelelő, akkor kisebb egyházmegyékre olyan terheket rónak, amelyeket azok nem tudnak teljesíteni.

Ülésezett az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

Kató Béla azt is elmondta, hogy választások voltak a Protestáns Teológiai Intézetben is, miután Rezi Eleknek lejárt a rektori mandátuma. Két pályázó volt a tisztségre, Kolumbán Vilmos docens és Kállay Dezső adjunktus. Bár korábban csak docens vagy professzor lehetett egy intézmény rektora, az új törvények szerint az intézmény bármelyik oktatója elnyerheti ezt a tisztséget. 10-8 arányban a teológiai rektorává Kállay Dezsőt választották meg. A püspök szerint a következő időszakban folytatni kell az elkezdett munkát, eddig sikerült akkreditáltatni az alap- és a mesteriképzést, a cél az, hogy a doktori képzést is beindítsák az intézetben. 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem keretében működő Vallástanárképző Intézetben is változások következnek. A szakon évek óta nagy közdelem folyik, hogy a szakot fenn tudják tartani, ugyanis nagyon kevés diák jelentkezik a szakra. A dékáni posztra eddig ketten jelentették be pályázási szándékukat, Lészai Lehel és Lukács Olga. Kató Béla szerint azonban az egyetem és az egyházkerület viszonyát is rendezni kell, hiszen az elmúlt évek során a szak Charta-jából kikerült, hogy az alkalmazáshoz püspöki ajánlólevél kell. Ezt a kérdést a lehető legrövidebb időn belül meg kell oldani, hiszen az egyházak és az állam közötti protokollum is előírja, hogy, ahhoz, hogy valaki egyházhoz tartozó intézményben tanítson, püspöki ajánlólevélre van szüksége. A püspök szerint a teológiát és a vallástanárképző kapcsolatát is javítani kell, javasolta, hogy a Protestáns Teológiai Intézetben tartott akadémiai istentiszteletekre járjanak el a vallástanárképzőn tanulók is, hiszen később a gyülekezetben is együtt kell dolgozni a vallástanároknak a lelkipásztorokkal.

Kató Béla püspök arról is beszámolt, hogy bár arról is szó volt, hogy az akkor veszteséges nyomdát bezárják, sikerült ezt az egységet is talpra állítani. A nyomda, egy 50 000 eurós kölcsönből vett egy új nyomdagépet, amely felgyorsítja a munkát, így a nyomda többet is tud vállalni, mint eddig. A püspök arra kérte az igazgatótanácsosokat, hogy terjesszék ennek a hírét, és minden nyomdai munkát hozzanak ide, hiszen minél több megrendelése van a nyomdának, annál több profitot tud termelni, amelyből más egyházi tevékenységeket tud támogatni.

Ülésezett az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

Az Erdélyi Református Egyházkerület Generális Vizitációja idén nagyvárosi gyülekezeteket látogat meg. Minden egyházmegyében a legnagyobb városi gyülekezeteket látogatják meg, hogy év végére egy missziós tervet tudjanak bemutatni. A püspök szerint az elmúlt hat vizitáció alkalmával az alap problémák már körvonalazódtak, év végére azonban egy teljesebb képe lesz az egyházkerületnek a nagyvárosi gyülekezetek gondjairól, ezekre próbálnak majd meg megoldásokat javasolni.

Az igazgatótanácsi ülésen szó esett a Református Egység Napjáról is. Kiss Tibor külügyi tanácsos elmondta, hogy 2009 óta, amióta megtartották a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatát, a Generális konvent minden évben megemlékezik az egyesülésről. Idén Szentháromság vasárnapján, május 22-én Kolozsváron kerül sor az ünnepségre, amelynek helyszíne a Farkas utcai templom. A 12 órától tartandó úrvacsorás istentiszteletre 66 egyhámegyéből várnak képviselőket.

Az ülésen elfogadták az igazgatótanács zárszámadását, döntöttek újabb egyházmegyei és egyházkerületi alkalmazásokról, valamint a közalapi és más építkezési segélyek elosztásáról. A zárszámadásból kiderült, hogy mind az egyházmegyék, mind pedig az egyházközségek pontosabban teljesítették kötelességeiket, mint az elmúlt években, ugyanakkor megnőttek az adományok, valamint a perselypénzek összege is jelentősen megnövekedett.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor