Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

A hármasfalusi Székelyszentistván volt az idei házigazdája a Szent Király Szövetség hagyományos találkozójának. Az erdélyi, anyaországi és felvidéki falvak képviselői 23. alkalommal gyűltek össze augusztus 9–10-én megünnepelni névadójukat, Szent István királyt. A szombati ünnepi istentiszteleten a Szent Korona hiteles másolata fölött, körül hangzottak el az imák, köszöntők.

Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

Idén 21 település képviseltette magát a Szent Király Szövetség találkozóján Hármasfaluban. Az ünnepség szombati programja ökumenikus istentisztelettel indult, amelyen díszpolgári címet adtak a székelyszentistván származású Somai József kutató, gazdaságtörténésznek, Kolozsvár egykori alpolgármesterének. Emellett oklevelet kaptak a szövetség azon tagjai, akik sokat tettek a szervezetért, működéséért, Kilyén Ilka színművész pedig Szent István király intelmeiből adott elő részleteket.

Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

A találkozón Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az Ez 33,10b alapján hirdette az igét, feltéve a ma is aktuális kérdést: „Hogyan maradhatnánk életben?” Hogyan maradhatna meg népünk? A Biblia szerint az Isten színe előtt való élet az igazi, minőségi élet, és ehhez kellene tartania magát a mai embernek is – hangsúlyozta a püspök. Rámutatott a próféta megállapítására, miszerint egy nép nemcsak a fizikai megsemmisülés esetén halhat meg, hanem bűnei miatt vagy szimbólumainak, identitásának hiányában is – ilyen irányba vezet ma a mértéktelen fogyasztói társadalom is. „Az egyén szétesésének, a társadalom romlásának oka a bűn. Úgy lehet reménységünk, ha Isten igéje lesz a zsinórmértékünk, és minden döntésünket aszerint hozzuk meg” – hangzott el.

Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

Az ökumenikus istentiszteleten Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója is igét hirdetett az 1Kor 2,10–14 alapján. Szent István tetteit Pál apostol fundamentumlerakásához hasonlította, hangsúlyozva, hogy minden, amit létrehozunk, először a lelkekben épül fel, Isten igéje által. A haza is elősorban a lelkekben épült fel, és akkor is megmaradt, amikor várfalak omlottak le. „A hazát a lelkekben még a pokol kapui sem vehetik be” – jelentette ki az igehirdető, majd az évezredes hagyaték továbbépítőinek felelősségét, kötelességét hangsúlyozta: „Az emberi tervek mellett Isten terveit is meglátva építsünk tovább.”

Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

A továbbiakban Bajkó Norbert plébános mondott imát, majd Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese és Vass Imre makfalvi polgármester köszöntötték az egybegyűlteket. Kiss Dénes helyi református lelkipásztor a szövetség 1996-beli indulására tekintett vissza, és elmondta: csak az a nemzet maradhat mag, amely kősziklára építtetett. Dr. Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke a találkozó fővédnökeként szólt az ünneplőkhöz. Elvégzett munkánk és megvívott küzdelmeink, szeretetünk és felelősségvállalásunk messze túlmutatnak rajtunk, részei közösségünk, a magyar nemzet életének – hangsúlyozta, és hozzátette: „mindaddig létezik magyar jövő, amíg hűségesek maradunk Szent István hagyatékához. Az előző nemzedékek bebizonyították, hogy sem külső, sem belső ellenség nem tudja úgy lesújtani a magyar hazát és nemzetet, hogy azt Szent István örökségének őrzői ne tudnák újra a magasba emelni.”

Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

Az istentiszteletet követően koszorúkat helyeztek el a templom előtt álló Szent István-szobornál, és minden település szalagot kötött a szövetség zászlajára. Az összetartozás szimbólumaként a meghívottak fákat ültettek el a templom melletti parkban, délután pedig hagyományőrző és zenés programokkal folytatódott az együttlét.

Újra együtt ünnepelt a Szent Király Szövetség

A Szent Király Szövetség jelenlegi tagjai: Magyarországról Bakonyszentkirály, Kerkaszentkirály, Királyszentistván, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály, Szabadszentkirály, Szentistván, Szentistvánbaksa, Szentkirály, Szentkirályszabadja és Szombathely-Szentkirály, Erdélyből Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván és Székelyszentkirály, Felvidékről Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, valamint Sajószentkirály és Sajókirályi. A mostani találkozón a szövetség a kárpátaljai Aknaszlatinával bővült, ahol Szent István a helyi templom védőszentje.

 

Berekméri Gabriella