Újabb 8 helyen indít gyerekprogramot a Diakónia Keresztyén Alapítvány

Újabb projektet indított útjára a Diakónia Keresztyén AlapítványÚjabb 8 helyen indít gyerekprogramot a Diakónia Keresztyén Alapítvány. A projekt szociálisan hátrányos helyzetű és roma gyerekeknek szól. Kolozs megyében Kolozs, Bonchida, Bánffyhunyad és valószínű Egeres településeken indulnak majd el a tevékenységek Mérán kívül, ahol ez már egy ideje működik. Bihar megyében Székelyhíd, Diószeg, Hegyközszentmiklós és Szentjobb csatlakozik a programhoz. Minden településen legkevesebb 24 gyerekkel kezdik el a foglalkozást, mondta el az Agnus Rádiónak Sárosi Artúr, az alapítvány elnöke. A gyerekek az iskolai program után ételt kapnak, majd segítenek a házi feladatokat elvégezni, de emellett nevelést is kapnak. Sárosi szerint keresztyén neveléstől kezdve el egészen alapvető higiéniai tudnivalókig mindent megpróbálnak a gyerekeknek megtanítani. 

„Egy csomó együttműködés született önkormányzatokkal, gyülekezetekkel, illetve minden olyan hivatallal, amellyel együtt kell és akarunk működni, mint a gyermekvédelem, a szociális munkaügy, a megyei tanfelügyelőség, a megyei tanács. Úgy gondolom, hogy együttműködések nélkül nem lehet közös célokat megvalósítani.” – nyilatkozta Sárosi Artúr. 

Mérában már több éve fut a Pas cu pas (Lépésről lépésre) roma gyerekek integrációját elősegítő program. Sárosi Artúr szerint ezzel a programmal Mérában sikerült 50 gyerekre növelni a programban résztvevő gyerekek számát, az újabb projekt 240-el növeli az összlétszámot. 

„A mérai, a nagyváradi és a kolozsvári Titulescu iskolai tapasztalatok adják azt a bátorságot és erőt, hogy azt mondjuk, hogy igen, érdemes. Nem csak érdemes, hanem kötelességünk bevállalni ezt az ügyet, mert eredmények vannak. Nem mi teremtjük meg a szükséget, hanem szükség van ránk, úgymond várják is ezt a projektet a hatóságok. Az önkormányzatok nyitottak voltak, várták, hogy beinduljon egy ilyen projekt.”

Sárosi Artúr szerint voltak és lesznek is gondok, amikor roma-integrációról beszélünk, de szerinte sokat fejlődtek. Méra olyan szempontól egy jó hely az igazgató szerint, hogy a romák integrálódtak a gyülekezetbe, úrvacsorát vesznek együtt a többi gyülekezeti taggal, kórusmozgalomba bekapcsolódtak, családi bibliaórákat tartanak roma családoknál, két helyen is a faluban.  

A projekt támogatói az egyházkerületek és az egyes egyházközségek. Nagyváradon a Királyhágómelléki Egyházkerület egy házat adott a projekt beindítására, amelyet akkreditáltak, és szociális szubvenciót is kapnak rá. Diószegen és Székelyhídon is az egyházközség ugyancsak épületet bocsát az alapítvány rendelkezésére, hogy elkezdhessék a munkát, Kolozson és Bonchidán is a helyi egyházközség segít a Diakóniának jelen lenni, a bánffyhunyadi egyházközség pedig készül arra, hogy azáltal, hogy ugyancsak az alapítvány rendelkezésére bocsát egy ingatlant, elkezdik az otthoni gondozást is a gyerekprogramok mellett.

 

Képünk illusztráció, készült a mérai otthon farsangi foglalkozásán.

Fotó: Kiss Gábor

Kép forrása: Agnus blog

Forrás: Agnus Rádió